„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Úvodní stránka

Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát,
potýkat se s číslicemi,
netoulat se nikde sami,
nezlobit a rovně sedět,
všechno umět, všechno vědět,
slušně zdravit, ne se rvát,
a zas brzy spát a vstát…

                                                 (Jiří Havel – Září)

 


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ

Leták: Přípravná třída leták (staženo 64× )

Informace – zařazení dítěte: Jak-probíhá-zařazení-do-přípravné-třídy (staženo 71× )

 

 


Základní škola a Praktická škola (foto 1)

 

 


 

 

 


Příjemce dotace: Základní škola a Praktická škola Aš

Název projektu: Stejná šance pro všechny

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005673

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 325.722,- Kč hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Organizace školního roku

2017/2018
I. pololetí: 4. září 2017 – 31. ledna 2018

podzimní prázdniny: 26. října 2017 a 27. října 2017

vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2018

___________________

II. pololetí: 3. února 2018 – 29. června 2018

jarní prázdniny: 12. února 2018 – 18. února 2018

velikonoční prázdniny: 29. března 2018 – 30. března 2018

hlavní prázdniny: 2. července 2018 – 31. srpna 2018
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.