„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Úvodní stránka

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO  PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ

kód oboru 78-62-C/02, denní formy středního vzdělávání,

na školní rok 2018/2019

ke stažení zde: PŘIJÍMACÍŘÍZENÍDO.docx (staženo 40× )

 


       Oznámení o vyhlášení konkursních řízení 

      

  Oznámení-o-vyhlášení-konkursních-řízení.docx (staženo 18× )


 

 

 

ÚSPĚCH žáků ZŠS I.

Žáci třídy základní školy speciální se zapojili do krajské výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady 2017“ a společnými silami z použitých plechovek vyrobili „Kytici ve váze“. Po ukončení a předběžném vyhodnocení soutěže žáci obdrželi pozvání na slavnostní vyhlášení, které proběhlo 15. 12. 2017 ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech. Ve své kategorii žáci získali krásné 3. místo a obdrželi finanční poukaz „Příspěvek na výlet v hodnotě 3 000,- Kč“. Gratulujeme!!!


                   

    Poděkování – sbírka pro opuštěná a týraná zvířátka

Děkuji všem, co se nějakým způsobem podíleli na sbírce pro zvířátka z ranče ELRIA. Bylo vybráno neskutečné množství dobrot a chovatelských pomůcek pro kočičky, pejsky, koníky, kozičky aj.. Štědří dárci (žáci) dary předali. 

                                                                                             Bc. Lucie Gontkovičová 

(fotografie z předávání naleznete v sekci AKCE ŠKOLY nebo ve FOTOGALERII)

 

Zvířátková sbírka - dárci


 

 


Příjemce dotace: Základní škola a Praktická škola Aš

Název projektu: Stejná šance pro všechny

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005673

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 325.722,- Kč hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 


 

Volám, volám všechny třídy,
pera, sešity i bílé křídy.

Písmena, háčky, čárky, křížky,
všechno co už čteme z knížky.

Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
které píšeme na tabuli.

Děti, děti, přidejte se,
ve škole všichni zasmějte se.

Otvíráme klíčem naši školu
a už jsme zase všichni spolu!

 

Organizace školního roku

2017/2018
I. pololetí: 4. září 2017 – 31. ledna 2018

podzimní prázdniny: 26. října 2017 a 27. října 2017

vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2018

___________________

II. pololetí: 3. února 2018 – 29. června 2018

jarní prázdniny: 12. února 2018– 18. února 2018

velikonoční prázdniny: 29. dubna 2018- 30. dubna 2018

hlavní prázdniny: 2. července 2018 – 31. srpna 2018
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.