„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Úvodní stránka

MOC VÁM DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ A VESELÉ DOPOLEDNE!!!


Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát,
potýkat se s číslicemi,
netoulat se nikde sami,
nezlobit a rovně sedět,
všechno umět, všechno vědět,
slušně zdravit, ne se rvát,
a zas brzy spát a vstát…

                                                 (Jiří Havel – Září)

 


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ

Leták: Přípravná třída leták (staženo 77× )

Informace – zařazení dítěte: Jak-probíhá-zařazení-do-přípravné-třídy (staženo 83× )

 

 


Základní škola a Praktická škola (foto 1)

 

 


 

 

 


Příjemce dotace: Základní škola a Praktická škola Aš

Název projektu: Stejná šance pro všechny

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005673

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 325.722,- Kč hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.