Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Úvodní stránka

Strojírenské práce … strojaři se představují:

https://padlet.com/zspsas/123


VÍTÁME VÁS v novém školním roce 2019/2020

Víte co je nového?
  • Naše škola nese nový název – Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace.
  • Během prázdnin proběhla v 2. patře výměna všech dveří.  Máme je teď nové a krásné.
  • Letos se nově otevřel tříletý učební obor Strojírenské práce.
  • Doufáme, že tento školní rok bude stejně tak pěkný, ne – li lepší než ten loňský. Všichni zaměstnanci naší školy se o to budou co nejvíce snažit.

 

 


 

Příjemce dotace: Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Název projektu: Stejná šance pro všechny II

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013558

 

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31 . 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 456.844,- Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 


 

 

Organizace školního roku

2019/2020
I. pololetí: 2. září 2019 – 30. ledna 2020

podzimní prázdniny: 29. října 2019 a 30. října 2019

vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

jednodenní pololetní prázdniny: 31. ledna 2020

___________________

II. pololetí: 3. února 2020 – 30. června 2020

jarní prázdniny: 24. února 2020 – 1. března 2020

velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 – 10. dubna 2020

hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 1. září 2020.