Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

1. Laboratorní práce – jednotky délky, hmotnosti (V. třída)

V rámci matematiky si žáci osvojovali pomocí praktických cvičení jednotky hmotnosti i jednotky délky. 11. 12. 2017 byla naplánována 1. Laboratorní práce na stejnojmenné téma, v rámci které měli žáci za úkol pomocí pomůcek vypracovat několikastránkový elaborát s časovou dotací – 3 vyučovací hodiny. Učili se zjišťovat hmotnost na staré obchodní váze, digitální osobní váze, kuchyňské ručičkové váze a mincíři. Délku určovali pomocí palců, loktů, pravítka, svinovacího metru a pásma. Čekalo je mnoho úkolů, které mohli provádět samostatně, ve dvojici nebo ve skupině. Vypracovaný elaborát byl samozřejmě ohodnocen známkou. Žáky výuka velmi bavila a již se nemohou dočkat na další „laborky“ (celkem je ještě čekají tři).

                                                                                                                  Třídní učitelka Bc. Gontkovičová Lucie

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz