Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

1. Laboratorní práce – jednotky délky, hmotnosti (V. třída)

V rámci matematiky si žáci osvojovali pomocí praktických cvičení jednotky hmotnosti i jednotky délky. 11. 12. 2017 byla naplánována 1. Laboratorní práce na stejnojmenné téma, v rámci které měli žáci za úkol pomocí pomůcek vypracovat několikastránkový elaborát s časovou dotací – 3 vyučovací hodiny. Učili se zjišťovat hmotnost na staré obchodní váze, digitální osobní váze, kuchyňské ručičkové váze a mincíři. Délku určovali pomocí palců, loktů, pravítka, svinovacího metru a pásma. Čekalo je mnoho úkolů, které mohli provádět samostatně, ve dvojici nebo ve skupině. Vypracovaný elaborát byl samozřejmě ohodnocen známkou. Žáky výuka velmi bavila a již se nemohou dočkat na další „laborky“ (celkem je ještě čekají tři).

                                                                                                                  Třídní učitelka Bc. Gontkovičová Lucie

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz