Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

1. Laboratorní práce – jednotky délky, hmotnosti (V. třída)

V rámci matematiky si žáci osvojovali pomocí praktických cvičení jednotky hmotnosti i jednotky délky. 11. 12. 2017 byla naplánována 1. Laboratorní práce na stejnojmenné téma, v rámci které měli žáci za úkol pomocí pomůcek vypracovat několikastránkový elaborát s časovou dotací – 3 vyučovací hodiny. Učili se zjišťovat hmotnost na staré obchodní váze, digitální osobní váze, kuchyňské ručičkové váze a mincíři. Délku určovali pomocí palců, loktů, pravítka, svinovacího metru a pásma. Čekalo je mnoho úkolů, které mohli provádět samostatně, ve dvojici nebo ve skupině. Vypracovaný elaborát byl samozřejmě ohodnocen známkou. Žáky výuka velmi bavila a již se nemohou dočkat na další „laborky“ (celkem je ještě čekají tři).

                                                                                                                  Třídní učitelka Bc. Gontkovičová Lucie

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz