„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Adventní vesnička – Vánoce v Hofu

Dne 1. 12. 2018 se žáci naší školy zúčastnili akce „Adventní vesnička“ ve spřátelené přeshraniční speciální škole v Hofu. Žáci a učitelé si připravili pro návštěvníky bohatý program. Ten zahájily děti z Montessori MŠ a Speciální MŠ dojemnou písní „ Mein Herz ist ein Adventskalender“ (Mé srdce je adventní kalendář). Po písničce, přivítání panem farářem a zástupců školy vypukla volná zábava. Návštěvníci si mohli vyrobit různé vánoční ozdoby, nakupovat ve vánočních stáncích, posedět u kávy a dortu, opéct si chleba na klacku, pustit si v zatemněném bazénu školy svíčku, zařádit si v tělocvičně a spoustu jiné zábavy. Program ukončilo společné zpívání vánočních koled. Naši žáci si akci velice užili a už se těší na další.

                                                                                                                                         Lucie Geipelová

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.