Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Lucie Janská

Vernisáž ke 150. výročí založení města Aše

Dne 14. 11. 2022 proběhla ve vestibulu ZUŠ výstava „Rukavička“ ke 150. výročí založení města Aše. Součástí této výstavy jsou i městské erby Aše. Vernisáž zorganizovali žáci naší školy pod vedením Mgr. Staškové, které patří velké poděkování. Malé občerstvení připravili žáci Praktické školy dvouleté pod vedením třídní učitelky Marcely Burianové, DiS. a asistentky pedagoga Edity Fiedlerové. Nejhezčí práce byly odměněny dárkovým poukazem. Velký dík patří i paní Tyrolerové a paní Dařenové a hlavně MgA. Anně Pokorné, která nám propůjčila prostor k realizaci výstavy. Na výstavu jste všichni srdečně zváni.

                                                                               Mgr. Milena Boková, ředitelka ZŠ a SŠ Aš

„Rukavička“ ke 150. výročí města Aše

Do soutěže o nejkrásnější rukavičku se zapojili i žáci ZŠS speciální I. Modurit nejprve pečlivě vyváleli a za pomoci různých tvořítek z něj vykouzlili dvě rukavičky, které na závěr upekly v troubě.

                                                                       Třídní učitelka Helena Fischerová

Ohlédnutí za třídním výletem

Těsně před letními prázdninami se naše třída vydala na třídní výlet do nedaleké Studánky. Rozhodli jsme se, že půjdeme pěšky, počasí se nám vydařilo. Při první zastávce u paní učitelky Kláry Lukáčové přišel vhod bazén, kde se mohli žáci osvěžit a vydovádět. Po obědě jsme se vydali směrem na Kamennou Osadu. Místní rybník vybízel k tomu, abychom do něj všichni naskákali. Po osvěžující koupeli se pokračovalo dál do Studánky. Cesta nám utekla, zažili jsme spoustu legrace. Konečně jsme došli do Studánky a další koupání v parném počasí přišlo vhod. Následovalo stavění stanů a příprava dřeva na oheň. Žáci si sami uvařili kotlíkovou polévku, která byla vynikající! Opékání vuřtů, diskotéka, různé hry a o půlnoci bobřík odvahy. Zažili jsme vše, co si o stanování v přírodě můžeme představit. Atmosféra byla krásně napínavá, všichni jsme si ji užili! Ráno jsme vstali s úsměvem na tváři, co víc si přát! Po snídani, cestou na autobusovou zastávku, jsme probírali, co jsme prožili a samozřejmě nechybělo ještě další koupání, bez toho se nedalo odjet. Shodli jsme se, že to byl jeden z nejkrásnějších zážitků, na které budeme vzpomínat.

                                                                             Třídní učitelka Klára Lukáčová

„Učíme se v přírodě“ – ohlédnutí za netradiční výukou

Tělocvik nebo prvouku si většina lidí dokáže představit při vyučování venku. Stejně tak jde ale ze tříd vytáhnout matematické příklady, vysvětlit historické události mimo učebnice nebo malovat během výtvarné výchovy na louce. Cílem je všechny pobavit, zažít společně plno nového, aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu a také prohloubit vztahy mezi žáky a jejich pedagogy. Existuje projekt s názvem Učíme venku (ucimesevenku.cz). V něm se dozvíme, jak na to, je to takový rámcový návod a ukázka. Zapojit se do učení v přírodě může buď celá škola, nebo jde o případy průkopníků, což jistě byla naše V. třída, když jsme pět dní výuky v červnu před prázdninami strávili v přírodě a moc jsme si to užili.

                                                           Třídní učitelka Klára Lukáčová

Návštěva Dj aneb dopoledne se zvuky a hudbou

Páteční dopoledne dne 7. 10. 2022 navštívil naši školu známý ašský Dj Frodit. Žákům předvedl zkušenou práci se svým dj pultem a všichni s nadšením naslouchali i jeho přednášce o zvuku a hudbě, kterou si pro ně připravil. Na konec přednášky a ukázky své práce si žáci mohli pult a práci dýdžeje dle libosti vyzkoušet.

                                                       Mgr. Jaroslava Křepelková

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz