Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Bu, bu, bu … Já už zlobit nebudu… Mikulášský celoškolský projekt

     Město Aš se obléklo do bílého a Základní škola a Praktická škola Aš se vyzdobila výrobky našich žáků s mikulášskou tématikou.

     Žáci při výtvarné výchově i pracovních činnostech vyráběli čertíky, Mikuláše    i andílky na nástěnky, do oken, na dveře tříd i do mezipater.

     Na svátek sv. Barbory probíhala „ďábelská“ výuka:

  1. seznámení s tradicemi v hodinách prvouky, vlastivědy, občanské výchovy
  2. „ďábelské“ slovní úlohy a „čertovské“ příklady v hodinách matematiky
  3. básničky a říkanky v hodinách českého jazyka
  4. písničky s pohybovým doprovodem v hodinách hudební a tělesné výchovy

     V úterý žáci navštívili PEKLO, které paní učitelky vytvořily ve sklepě školy. Zde měli možnost se vyfotografovat v „pekelném kotli“. Po prohlídce pekla nás navštívila děvčata z dramatického kroužku ZUŠ Aš, která byla v krásných kostýmech a předala žákům za básničku či písničku MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.

     Poděkování za „pekelné“ nasazení při všech činnostech patří učitelkám, učitelům, paní ř. ZUŠ i žákům samotným.

                                                                                                                                  Irena Kroutilová

 

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz