Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Bu, bu, bu … Já už zlobit nebudu… Mikulášský celoškolský projekt

     Město Aš se obléklo do bílého a Základní škola a Praktická škola Aš se vyzdobila výrobky našich žáků s mikulášskou tématikou.

     Žáci při výtvarné výchově i pracovních činnostech vyráběli čertíky, Mikuláše    i andílky na nástěnky, do oken, na dveře tříd i do mezipater.

     Na svátek sv. Barbory probíhala „ďábelská“ výuka:

  1. seznámení s tradicemi v hodinách prvouky, vlastivědy, občanské výchovy
  2. „ďábelské“ slovní úlohy a „čertovské“ příklady v hodinách matematiky
  3. básničky a říkanky v hodinách českého jazyka
  4. písničky s pohybovým doprovodem v hodinách hudební a tělesné výchovy

     V úterý žáci navštívili PEKLO, které paní učitelky vytvořily ve sklepě školy. Zde měli možnost se vyfotografovat v „pekelném kotli“. Po prohlídce pekla nás navštívila děvčata z dramatického kroužku ZUŠ Aš, která byla v krásných kostýmech a předala žákům za básničku či písničku MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.

     Poděkování za „pekelné“ nasazení při všech činnostech patří učitelkám, učitelům, paní ř. ZUŠ i žákům samotným.

                                                                                                                                  Irena Kroutilová

 

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz