Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Exkurze

17. května jsme byli pozváni na exkurzi do Amonu. Pan Voráč nás ochotně provedl všemi pěti patry této firmy. Vysvětlil žákům, co se zde vyrábí, a ukázal jim spoustu zajímavých strojů, které se ve výrobě používají. Všem se nám tady moc líbilo a jsme rádi, že jsme se po exkurzi v ZDM mohli seznámit s další významnou firmou v Aši. Navíc jsme dostali výslužku: lepidlo a spoustu jiného rozličného materiálu do pracovních činností.

                                                          Mgr. Jana Popelášová

Společně v kuchyni

V úterý 23. 5. strávila III. třída část svého vyučování v kuchyni, aby společnými silami upekla koláč. Zdatnější čtenáři měli na starosti čtení receptu. Všichni se s nadšením zapojili do práce a výsledek stál za to! Ananasový mls s krémem a čokoládou chutnal všem.

                                                    Mgr. Jaroslava Křepelková

„Exkurze do separačního dvoru v Aši“

Exkurze V. třídy přímo navázala na vyučovací hodinu prvouky, při které jsme probírali velmi důležitou látku, a to “Třídění odpadu“. Proto jsme se žáky dne 14. 04. 2023 navštívili ašský separační dvůr v Hedvábnické ulici. Zde se nás ujala paní Petra Balogová se svým manželem Josefem Balogem, kteří nám společně vysvětlili význam a zásady třídění odpadu. I za tyto informace velmi děkujeme a věříme, že přispějí k tomu, aby naši žáci začali třídit odpad i doma se svými rodiči.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

„Příběh o svatém džbánu“

Ve středu dne 05. 04. 2023 V. třída naší školy nastoupila do vlakové soupravy na ašském vlakovém nádraží a všichni jsme s velkým nadšením vyrazili do Chebu, konkrétně do chebského muzea na akci s názvem  “Příběh o svatém džbánu“. Zde se nám dostalo skvělého přijetí a pozornosti od paní průvodkyně, která žáky zaujala vyprávěním na téma hrnčířství. Žáci měli dokonce možnost se do tohoto vyprávění zapojit svými velice podařenými předtištěnými obrázky.  Paní průvodkyně nás pak provedla prostorami muzea, což bylo opět velmi přínosné jak pro děti, tak pro pedagogický doprovod.

V. třída ZŠ

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

 

Na svátek matek jsme v 1. třídě ZŠ nezapomněli. 

Projektový den „Pro maminku“ jsme nemohli vynechat, vždyť všechny maminky slaví svátek již tuto neděli 14. května. O maminkách jsme si společně povídali a naučili jsme se pro ně básničku:

„Moje maminko, přeju Ti,

ať nemáš žádné trampoty,

ať se každý den usmíváš,

že Tě mám rád(a) radost máš!“

Básničku jsme se učili celý den v průběhu práce, kdyby ale žáci přeci jen malinko z ní zapomněli, je tu i pro maminky k přečtení. A s velkým nadšením jsme také pro maminky vyráběli malý dáreček – kolážový obrázek. Práce byla náročná, všichni se ale snažili a z výsledku měl každý velkou radost. Všichni si obrázek nesli domů opatrně, aby se mu nic nestalo. Tak snad takto neporušený udělá radost právě i maminkám. Všechno nejlepší!

                                  Bc. Bohuslava Heinrichová, třídní učitelka.

Přeshraniční spolupráce

Dne 3.5.2023 navštívili žáci střední školy spřátelenou školu Schule am Lindenbühl v Hofu. Spolupráce s touto školou trvá již několik let. Přátelé z Německa si pro žáky připravili bohatý program. Nejprve žáky provedli školou, pak si pro žáky připravili ukázkovou vyučovací hodinu, které se žáci aktivně zúčastnili. Následoval oběd a prohlídka města Hof. Na závěr jsme společně navštívili tréninkový byt, který slouží jako příprava k samostatnému bydlení. Návštěva se zdařila, všichni žáci si ji užili a skvěle se zapojili do společných aktivit. Spolupráce stále trvá a těšíme se na další návštěvu.

                                                           Lucie Geipelová, Základní škola a střední škola Aš

Den Země – Den lesa

Zaměstnanci Ašských lesů si pro naše žáky připravili velice zajímavý program, který byl zaměřen především na lesní techniku a práci v lese. Všichni žáci si mohli vyzkoušet sázení stromků nebo plodů dubu, řezání ruční pilou, sledovat náročnou práci s motorovou pilou nebo si prozkoumat traktorovou vyvážečku. A po splnění všech aktivit samozřejmě nechybělo opékání špekáčků.

                                                              Helena Fischerová

Ukliďme Česko

Naše škola se opět zapojila do akce „Ukliďme Česko“. Druhý stupeň společně s V. třídou uklízel v okolí vrchu Háj v pátek 21. dubna. Posbírali jsme kupu nepořádku, ale ku cti návštěvníků této oblasti, která asi patří v Aši k nejnavštěvovanějším, musíme říct, že se v chování a zacházení s odpadem hodně zlepšili. Srovnáme-li první tuto naši akci zde s letošní: při první jsme odváželi auto po střechu naložené odpadem do sběrného dvora a ještě jsme zahltili místní kontejnery, letos nám bohatě stačily jen ty kontejnery. Odměnou nám byla nejen procházka během práce v pěkné přírodě a při vlídném počasí, ale i závěrečné sportovní aktivity.

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz