Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Přišla k nám pohádka…

V druhé polovině měsíce září se děti v PT ZŠ v rámci třídního projektu seznámily s klasickou pohádkou „Perníková chaloupka“. Během tohoto projektu opět rozvíjely sluchové, zrakové, komunikační a grafomotorické dovednosti. Při hodinách výtvarné a pracovní činnosti používaly pastelky, vodovky, nůžky a lepidlo (omalovánka (pastelky) + ježibaba v lese (akvarel, nůžky, lepidlo).

                                                                         Třídní učitelka Irena Kroutilová

 

 

Podzimní procházka

První podzimní den si 3.ročník, pod vedením kapitánky Mgr. J. Křepelkové a asistentky A. Kuncové, vyšel na celé dopoledne ven. Podzimní procházku, kde žáci plnili úkoly, které měli vypracované na pracovním listě, si plně užili a splnili. Cesta pod rozhlednu vedla přes les okolo ,,Nahřbetskoče“. Zde plně poslouchali o ašské pověsti, která se k rozcestníku vypráví. Zasloužená odměna na žáky čekala v podobě horké čokolády a odreagování na sportovním hřišti pod rozhlednou.

                                                        Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Křepelková

„Princeznička na bále“ – projektový den PT ZŠ

První projektové dny v letošním školním roce v přípravné třídě proběhly hned ve druhém týdnu měsíce září. Projekt byl nazván „Princeznička na bále“. Děti se naučily motivační říkanku a na jejím základě si vytvářely první předmatematické představy, rozvíjely grafomotorické, sluchové a zrakové schopnosti. Procvičily si jemnou motoriku – navlékaly jeřabinky.

                                                                                    Třídní učitelka Irena Kroutilová

Projektový den přípravné třídy ZŠ: Motýl

Při projektu se děti seznámily s životním cyklem motýla. Procvičovaly si rozvoj grafomotorických schopností a matematická cvičení. Malovaly vodovkami i pastelkami vývojová stádia motýla a vyrobily si náramek.

                                                                                            Třídní učitelka Irena Kroutilová.

DEN DĚTÍ

Svátek dětí jsme v naší škole slavili s malým předstihem, v úterý 31. května. Na zahradě paní učitelky K. Lukáčové v Krásné na děti čekalo 10 hravých stanovišť s úkoly, které děti plnily a pořádně se vydováděly. Na závěr na ně čekala odměna, za podpisy získané z plnění úkolů dostaly párek v rohlíku a nějakou tu sladkost. Akce byla povedená a splnila svůj účel. Důkazem a tou největší odměnou se stala spokojenost a radost projevená úsměvem a jiskrami v očích dětí.

Dopravní výchova – I. třída ZŠ

Dne 13. 6. 2022 dopoledne se naše třída zúčastnila akce na dopravním hřišti při MěDDM Sluníčko v celkovém počtu deseti žáků. Tato akce byla zaměřena na získání základů potřebných pro bezpečný pohyb na pozemní komunikaci, ať již jako chodec, či cyklista. Žákům byly zapůjčené cyklistické přilby, jízdní kola a koloběžky. Po celou dobu se o bezpečnost žáků starala spolu s pedagogickým dohledem lektorka Klára Blažková, (za OOP ČR Aš), která žákům vysvětlila význam dopravních značek a světelného zařízení – semaforu, a o servis jízdních kol a koloběžek se staral pan Bohumil Lulák, pracovník MěDDM Sluníčko Aš. Na závěr akce žáci od lektorky obdrželi drobné dárky, jako jsou reflexní přívěšky na aktovku, pexeso s dopravními značkami, nebo omalovánky se stejnou tématikou. Žáci byli velmi šikovní, a tak se celá akce obešla bez úrazu a pomyslné „ztráty kytičky“.

Děkujeme Klárce Blažkové a Bohumilu Lulákovi za velmi příjemně strávené poučné dopoledne a za pozvání na další obdobnou akci v příštím školním roce.

                                                                              Učitelka I. třídy ZŠ Jana Haková.

 

Výlet I. třídy ZŠ – Františkovy Lázně – 3. 6. 2022

Koncem školního roku, před hlavními prázdninami, podnikají všechny třídy různé výlety, aby si spolužáci užili společné dobrodružství a upevnili navzájem přátelství i v prostředí mimo školu. My jsme si výlet nádherně užili, počasí nám přálo a ani na tvářích se nikomu žádný mráček neobjevil. Vyrazili jsme do Františkových Lázní, jeli jsme vlakem i malým vláčkem, navštívili jsme ZOO park, bloudili jsme v zrcadlovém bludišti (dokonce několikrát, protože se nám opravdu líbilo), skotačili jsme na dětských prolézačkách, prohlédli jsme si františkolázeňské parky i město, hráli jsme si na opravdové herce a herečky na pódiu v příjemném altánku, najedli jsme se v restauraci a unavení, ale přesto veselí, jsme nasedli na zpáteční cestu opět do vlaku, bohužel tentokráte úplně plného. Podívejte se na fotky z prima dne.

                                                             Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

Školní výlet III. třídy

Jak je známo, tak na konec školního roku se žáci velmi těší. Zároveň se nemohou dočkat školního výletu. I my, III. třída v čele s třídní učitelkou Marcelou Burianovou, jsme 6. 6. 2022 vyjeli na připravovaný výlet plný akce a dobrodružství. Vyjeli jsme vlakem směr Sokolov do dětské herny Fantazie. V herně mohli žáci využít prostory jak venku tak i vevnitř. K našemu potěšení přispělo i to, že jsme zde byli po celou dobu sami. Před cestou zpět domů jsme ještě stihli návštěvu Starého náměstí, kde právě koncertovali žáci ZUŠ Sokolov. U poslechu žáci zdárně a bez ,,nehody‘‘ slízali točenou zmrzlinu. I přes komplikace, v podobě výluky na trati, se školní výlet podle dětí i pedagogického doprovodu příjemně vyvedl.

                                                                                       Za III. třídu AP Adéla Kuncová.

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz