„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Akce školy

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky

Na naší škole proběhla vzdělávací akce hudebně pohybové výchovy, které se v hojném počtu zúčastnili pedagogičtí pracovníci ZŠ, ZUŠ, MŠ, vychovatelé ŠD i asistenti pedagoga.  Lektorka Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. z PdF Univerzity Hradec Králové nám všem nabídla metodickou inspiraci k využití říkanek, dětských písní i veselých popěvků, tanečních a pohybových her ve spojení se zpěvem, pohybem a nástroji. Po krátké teoretické části se už přítomní za doprovodu klavíru pustili do zpěvu a pohybu s využitím různých rytmických nástrojů. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit zpěvníky i hudební nástroje. A jaká atmosféra tuto akci provázela? To už si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Helena Fischerová

Projektové dopoledne “Den Země “

Všichni žáci Základní školy a Praktické školy Aš se v rámci projektu Den Země vypravili do lesa. Pod vedením zaměstnanců Ašských lesů se zapojili do aktivit na podporu ochrany životního prostředí. V okolí Krásenské vodárny sbírali odpadky po bezohledných návštěvnících lesa a na určené místo stahovali klestí. Pod dohledem lesníka Michala Kopáska sázeli malé stromky buku a odvážlivci si také mohli vyzkoušet řezání ruční pilou. V teoretické části na obrázcích poznávali různé lesní porosty. Po kvalitně odvedené práci všichni obdrželi špekáček, který si opekli na připraveném ohništi. V průběhu celé akce byl pro žáky zajištěn pitný režim. Počasí bylo perfektní, žáci pracovití, organizátoři milí a vstřícní. Akce byla velmi zdařilá.

Velké poděkování společnosti Ašské lesy, především panu Michalovi Kopáskovi, který celý program připravil a zrealizoval ve spolupráci s paní Romanou Školovou a Martinou Pospíšilovou.

Za kolektiv pedagogických pracovníků Základní školy a Praktické školy Aš

Helena Fischerová

Velikonoční tvoření (IV.třída)

Blíží se Velikonoce, a tak jsme si ve IV. třídě vyhradili čas pro velikonoční tvoření. Na krásně zdobených vajíčkách by neměly chybět i pravidelné vzory, a protože s takovou výzdobou má většina žáků velké problémy, blížící se Velikonoce jsme využili i k tomu, abychom si to co nejvíce nacvičili. Využili jsme aplikace pro IPad, které žákům s procvičením opravdu pomohly! A pak už jsme se mohli pustit do velikonočního vyrábění. Různé výrobky s velikonoční a jarní tématikou si můžete prohlédnout zde na fotkách, a my Vám tímto přejeme VESELÉ VELIKONOCE!

Projektové dny jsme zakončili den před velikonočními prázdninami, žáci si našli velikonoční balíčky (nebylo to jednoduché, schované byly důkladněJ), a v závěru dne jsme přijali pozvání od milé paní učitelky Mgr. Jany Popelášové, která nám doma ukázala svá domácí zvířátka. Jaká to byla, poznáte také na fotkách.

Bc. Bohuslava Heinrichová

Dlouhodobý projekt „Moje pohádková knížka“ (IV.třída ZŠ)

Žáci ze všech ročníků IV. třídy, tedy prvňáčkové až čtvrťáci, v průběhu letošního školního roku pracovali na tvorbě vlastní pohádkové knížky. Každá knížka měla sice jen jednu pohádku, přesto se všichni přesvědčili, jak je práce spisovatele náročná. Náročná, zato však zábavná!

Žáci pracovali ve skupinách, každý měl i více rolí. Pohádková knížka se totiž musí navrhnout, vymyslet, zpracovat, správně a bez chyb napsat, ilustrovat, editovat, svázat… Inspirací byla interaktivní pohádka na tabletu a prohlídka různých tištěných pohádkových knížek.

Hotové knížky poputují do žákovské knihovny a všichni autoři jsou již nyní zvědaví, jak se čtenářům budou líbit.

Bc. Bohuslava Heinrichová

Výstava/ochutnávka koření

Počátkem dubna se naši žáci seznámili s různými druhy koření a pochutin užívaných v našich kuchyních. Žáci 7. ročníku, kteří se o koření učili v hodinách přírodopisu, připravili výstavu z více než 80 druhů koření a pochutin, některé ve více variantách. Návštěvníci výstavy tak mohli vidět, cítit a ochutnat více než 100 druhů vůní a chutí. Každý si mohl zkusit určit, co právě ochutnal, a teprve pak  – po otočení popisku – si svůj tip zkontrolovat. 

Jan Horáček

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.