Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Projektový den v 1. třídě „ Po stopách sv. Martina“

Svatý Martin měl dobré srdce a byl mezi všemi oblíbený. Legendy říkají, že jednoho dne jel s přáteli na koni do města. Bylo to v zimě, byl mráz a Martin uviděl u cesty sedět žebráka, který neměl téměř žádné oblečení. Martin neváhal a mečem rozpůlil svůj plášť, aby se se žebrákem podělil…

A to byl hlavní odkaz našeho projektového dne. Všimnout si někoho, kdo v našem okolí něco potřebuje, umět se rozdělit, to je v životě důležité! My jsme našli mnoho takových příležitostí, a to nám udělalo radost. Společně jsme si také vyráběli bílé koníky, výtvarně jsme ztvárnili Martina i žebráka, naučili jsme se říkanky a pořekadla, vyrobili jsme si hračku. Den byl prima a všem se líbil.

                                                                              Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

Dušičkové dopoledne

O pošmourném dušičkovém dopoledni jsme se vypravili na hřbitov, abychom zde uctili památku všech zemřelých. Poté jsme se odebrali na sousední louku, kde jsme vypustili naše dráčky.

                                                                           Třídní učitelka Mgr. Jana Popelášová

Turnaj v kuželkách

10.11.2022 se žáci VIII. a IX. třídy naší školy zúčastnili turnaje v kuželkách, který pro ašské základní školy organizovala ZŠ Kamenná. Za vynikající sportovní a kamarádské atmosféry se naši mladí kuželkáři umístili na vynikajícím třetím místě.

Výroba 150 znaků Aše k oslavám 150. výročí povýšení Aše na město

Naše škola se připojila k oslavám 150. výročí povýšení Aše na město hned několika projekty. Jedním z nich byla výroba 150 znaků Aše. začali jsme již v na jaře, zapojili se všichni žáci naší školy. Hlavní část výroby probíhala v rámci pracovního vyučování, ale i v jiných předmětech se vymýšlely návrhy, techniky a kombinace různých materiálů – od dřeva, kovů, plastů, skla, sádry, textilu, papíru až po knoflíky, korálky, zrní a rýži. Starší chlapci si vyzkoušeli různé techniky a práci s více materiály a každý vyrobil sám několik znaků (podle zručnosti někteří i více než 10), ale zapojili se i dívky a žáci z nižších tříd, některé znaky vznikaly jako skupinová práce. Výsledkem je více než 150 znaků velkých od několika centimetrů až po více než metrové. Kromě posílené zručnosti a znalosti materiálů naši žáci asi už navždy budou vědět, jak znak našeho města vypadá (i když občas někomu lipani udělali čelem vzad a uplavali opačně). Všechny vyrobené znaky je možné zhlédnout na chodbě v přízemí naší školy, chystáme rovněž výstavu společně s dalším projektem v LaRitmě.

                                                                                            Jan Horáček

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz