Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Sázení semínek v I. třídě ZŠ

V rámci Ovoce do škol si v I. třídě pravidelně pochutnáváme na zdravém ovoci, někdy i zelenině. Dostali jsme také mango, a my jsme se rozhodli, že si jeho semínka zkusíme zasadit. Podívejte se, jak se nám to dařilo. Paní učitelka Jana Haková vše připravila a žákům vysvětlila. Semínko se má čile k světu, roste jako z vody. Už má dlouhé listy a my se o něj pravidelně staráme a zaléváme ho. Moc se těšíme, že se nám vyklube i krásné ovoce.

                                                                             Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

TŘÍDNÍ PROJEKT přípravné třídy – „Velikonoční svátky“

Velikonoční svátky jsou za dveřmi, společné těšení na ně, ale i velikonoční přípravy, jsme si v přípravné třídě užili celý jeden týden. Děti se seznámily se symboly a zvyky a vyrobily si velikonoční dekorace. Velikonoční výrobky nám zdobí nejen prostory naší školy, ale některé si děti odnesly pro radost i domů.

                                                                                     Třídní učitelka Irena Kroutilová

 

TŘÍDNÍ PROJEKT přípravné třídy ZŠ– „Jarní květiny“

Jaro na začátku dubna přišlo i do přípravné třídy. Děti se seznámily s jarními květinami. Naučily se říkanky o sněžence, petrklíči, tulipánu a sedmikrásce. Malovaly tyto květiny a vyráběly je z různých materiálů. Jarní projekt byl prima a všichni jsme si přáli, aby s námi sluníčko už zůstalo.

                                                                                             Třídní učitelka Irena Kroutilová

Vyhlášení soutěže ve Sluníčku (III. třída ZŠ)

Žáci III. třídy ZŠ pod vedením třídní učitelky M. Burianové, DiS. a asistentky ped. A. Kuncové se zúčastnili výtvarné soutěže O nejkrásnější srdíčko. Soutěž pořádal MěDDM Sluníčko Aš k oslavě svátku sv. Valentýna. Dne 21.3.2022 si žáci naší školy šli do MěDDM Sluníčko pro zaslouženou odměnu. Sama paní ředitelka E. Holečková žákům věcné ceny předala a poděkovala za účast v soutěži. Nabídla všem „exkurzi“ v domu dětí a mládeže, kterou sama komentovala a žáky prováděla. Zrekonstruované prostory, nové vybavení, a hlavně příjemná domácí atmosféra se všem moc líbila. Žáci slíbili, že se opět rádi zapojí do další vyhlášené soutěže.

Třídní projekt „Veselé zoubky“ (Přípravná třída ZŠ)

V březnu se uskutečnil třídní projekt PT ZŠ „Veselé zoubky“. Děti se seznámily s tím, jak pečovat o zoubky, zdokonalily se v technice čištění zoubků, dozvěděly se, jakou roli v prevenci hraje správná výživa, jaké jsou zdravé a nezdravé potraviny nejen pro zoubky.

Naučily se říkanku:

Čistím zoubky, řízy, řízy,

ať jsou bílé jako břízy.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,

nejdřív horní, potom dolní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh,

ať má každý radost z nich.

Na závěr projektu obdržely dárek (pastu na zuby, kartáček, malé přesýpací hodiny a žvýkačky).

                                                                                       Třídní učitelka Irena Kroutilová.

 

Zábavná zimní olympiáda – Přípravná třída ZŠ

V únoru jsme si v přípravné třídě ZŠ formou veselých disciplín uspořádali „malé olympijské hry“. Děti byly nadšené a zábavné soutěže se jim moc líbily. Všechny děti obdržely medaile s olympijským motivem.

Program OH:

Hry v relaxační místnosti:

1. běh na papírových lyžích

2. přechod „řeky“ po papírových krách

3. koulovaná s novinovými koulemi

4. „biatlon“ (běh na papírových lyžích a střelba

malým gumovým míčkem na cíl)

5. Curling

6. Hokej s gumovým míčem

                                                                                              Třídní učitelka Irena Kroutilová.

 

Stejná šance pro všechny – V. třída ZŠ

V rámci projektu „Stejná šance pro všechny“, jsme mohli strávit celé dva dny školní výuky na statku v Kopaninách u Aše, kam nás pozval pan Bc. Hupka. Žáci se seznámili s životem a prací na statku, také s druhy hospodářských zvířat, kde žijí, čím je krmíme a jaký z nich máme užitek. Pan Hupka nás také vzal na prohlídku jeho zámku v rekonstrukci, který se nachází poblíž statku. Žáci mohli kromě již hotových místností vidět i předměty, které se našly při kopání, i nejrůznější řemeslné artefakty. Dozvěděli se o šlechtické rodině Zedtwiczů, která vlastnila v Ašském výběžku rozsáhlé majetky a pravděpodobně založila i hrádek v Kopaninách v roce 1537.

                                                                                            Třídní učitelka Klára Lukáčová

Dopravní výchova 2021 (V. třída ZŠ)

Dne 13. 12. 2021 proběhla ve škole beseda pod vedením policistky Kláry Blažkové – První pomoc v rámci dopravní výchovy u žáků V. třídy.

                                                                                          Třídní učitelka Klára Lukáčová

Prodej Vánočních cukrovinek – V. třída ZŠ

Z původně plánovaného Vánočního jarmarku, který se nakonec neuskutečnil kvůli covidové situaci, vzniknul nápad, nabídnout naše vyrobené Vánoční cukrovinky za dobrovolný příspěvek přímo lidem v centru města. Akce předčila naše očekávání a za to všem, co přispěli na naši Vánoční besídku moooc děkujeme, skvěle jsme si pochutnali na večeři v příjemném prostředí restaurace v Krásné u Aše.

                                                                                              Děkujeme žáci V. třídy.

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz