Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Dopravní výchova se „Sluníčkem“

Dopravní výchova je součástí základního vzdělávání. Kromě tradiční výuky ve školách jsme byli osloveni MěDDM Sluníčko s nabídkou dopravní výchovy ve formě poutavých přednášek a aktivit. Žáci VII. třídy ZŠ se budou postupně seznamovat s pravidly silničního provozu. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při aktivitách ve volném čase. Prvotní setkání bylo spíše seznamovací. Žáci se dozvěděli, co vše je v průběhu školního roku čeká, vyzkoušeli si různé aktivity a diskutovali na tematická videa. Tímto velice děkujeme paní Kláře Blažkové – lektorce dopravní výchovy a již teď se těšíme na další společné setkání.

 

                                                                   Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

Strašidelné dovádění

V pátek 25. října 2019 žáci Základní školy a střední školy Aš v aule strašidelně dováděli. Několik zábavných soutěží bylo doprovázeno oblíbenou diskotékou ve strašidelných maskách. Při disciplíně lovení jablek z lavoru s vodou a se zavřenýma očima se soutěžícím doslova tajil dech. A protože všechny masky byly opravdu strašné, sladké odměny se dočkal každý, kdo si s námi přišel zastrašit a zadovádět.

Za kolektiv ped. pracovníků Mgr. Jana Popelášová

Hrůzostrašné dny v VII.třídě ZŠ – projekt Halloween

Před podzimními prázdninami se žáci VII. třídy dočkali strašidelného Halloweenského projektu – na který se mimo jiné od září velmi těšili. Letos se jednalo jen o třídní projekt a po dlouhém přemýšlení jsme společnými silami vymysleli něco, co tu ještě nebylo – Hrůzostrašné video. První den projektu byl spíše výukový – povídání si o Halloweenu a Dušičkách, plánování scénáře, určování hereckých rolí, kompletace kostýmů, vyrábění „strašidelné“ nástěnky, Bobříkový výprodej –  Halloweenský (žáci sbírají bobříky za aktivitu v hodině, domácí úkoly, dobré skutky aj. , bobříky mohou použít jako platidlo při těchto výprodejích) a závěrem dne projekce strašidelné pohádky Hotel Transylvánie 3. Následující den probíhal v hrůzostrašném duchu – převlékání se do kostýmů, líčení a celková příprava na natáčení videa. Aby video působilo tajemně, museli jsme vybrat ta nejstrašidelnější zákoutí naší školy. Nikomu a ničemu se nic nestalo. Natáčení bylo velmi zábavné a žáci si tento dvoudenní projekt maximálně užili.

 

                                                                       Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

 

 

Podzim a jeho podoby – projektová výuka – VII.třída ZŠ

Prvním podzimním dnem byl uskutečněn třídní tematický projekt, který prolínal všechny vyučovací předměty. Žáci VII. třídy ZŠ se učili vnímat podzim jako krásné roční období. Při matematice řešili „podzimní“ slovní úlohy, při českém jazyce tvořili podzimní básně, při prvouce a přírodopisu si zopakovali charakteristické znaky podzimu, na slunečné vycházce pozorovali barevné proměny přírody, sbírali plody dozrávající na podzim a následně s nimi ve škole pracovali při pracovních činnostech.  Závěrem téma zpracovali výtvarnými technikami.

 

                                                                           Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz