Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Projektový den „velikonoční tvoření“

Těšení na Velikonoce jsme si v V. třídě užili v rámci projektového dne velikonoční tvoření. O velikonočních zvycích a tradicích jsme si s žáky nejen povídali, ale také jsme vyráběli velikonoční výrobky pro radost i na výzdobu. Všem Vám přejeme veselé a krásné Velikonoce.

V. třída ZŠ

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

Keramické tvoření – III. třída ZŠ

I žáci III. třídy využili keramické dílny v prostorách školy a učili se pracovat s hlínou. Žáci si vytvořili ptáčky a kočičky. Všichni byli tvořením velmi zaujatí a moc je to bavilo. Největší odměnou za odvedenou práci bude výrobek, který si po vypálení a nabarvení budou moci odnést domů.

                                                                 Mgr. Jaroslava Křepelková, třídní učitelka

„VÍTÁNÍ JARA“ – V. třída ZŠ

Pátá neděle postní, která letos připadla na 26. března, sice má tajemný název Smrtná, ale je plná veselí a radosti. Ze vsi se totiž vynáší slaměná Smrtka, někde zvaná Mařena, Mořena, smrtholka, Morena, či Čaramura.

Smrtka nebo také Morana zpodobňuje zimu, kterou je třeba utopit, upálit, či zakopat. Jde vlastně o loučení se zimou, vítání jara, života a znovuzrození.

Ta naše Morena se žákům V. třídy naší školy velice vydařila, posuďte sami. Naši akci jsme zakončili i přes drobný jarní deštík opékáním buřtíků.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

 

„Návštěva Ašské knihovny“ – V. třída ZŠ

V pondělí 20. 3. 2023 jsme se žáky V. třídy navštívili místní knihovnu, kde nám pan knihovník ochotně povyprávěl, co to vlastně knihovna je, jak jsou pro nás knihy důležité, jak se k nim máme chovat. Některé knihy si žáci mohli vypůjčit a prohlédnout. Také nám přečetl několik hororových povídek, které se všem moc líbily. Určitě si knihu s povídkami půjčíme a dočteme celou. Návštěva se podařila a rádi se tam někdy podíváme znovu.  Děkujeme panu Kropáčkovi za milé a přátelské přijetí.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

MDŽ

Svým vystoupením k MDŽ byli žáci ZŠ speciální a PrŠ potěšit babičky v DPS CARVAC. Přednesli několik výborně naučených básniček, s nástroji zazpívali písničky a při reprodukované hudbě předvedli, jak dobře zvládají rytmické činnosti. Po velmi pěkném vystoupení babičkám předali vlastnoručně vyrobená srdíčka a přáníčka. Kvítka růžiček rozdělili nejen mezi babičky a pracovnice DPS, ale i přítomným dědouškům.  

                                                  Helena Fischerová, třídní učitelka ZŠS I.

EXKURZE ČOV

V úterý 14. 3. absolvovala V. třída exkurzi do čističky odpadních vod. Celý provoz  a princip mechanického a biologického čištění vody nám vysvětlil mistr ČOV pan Pospíšil. Ten nás také seznámil se zpracováním kalu a s výrobou bioplynu. Žáci se v hodinách prvouky seznámili s vlastnostmi vody, s její reaktivitou a čistotou. Tato exkurze jim pomohla pochopit princip čištění odpadní vody. Přesvědčili se, že voda, která přichází do čističky, je opravdu pořádně znečištěna. Po mechanickém a biologickém čištění splňuje všechny požadavky, na základě kterých může být vypuštěna do potoka. Měli jsme možnost vidět i vyhnívací věž. Děkuji žákům za hladký průběh exkurze a zajímavé dotazy. Exkurze byla poučná a všichni si ji užili (kromě všude se linoucího zápachu).

                                                                                         Klára Lukáčová, třídní učitelka

Projektový den Veselé zoubky 2023

6. března 2023 jsme v 1. třídě věnovali aktivitám, znalostem a dovednostem, které pomůžou našim zoubkům, aby byly zdravé a veselé! Opět jsme využili nabídky Drogerie DM, která pro nás projektový den připravila. Žáci si vyzkoušeli správnou péči, kterou zoubky potřebují. Dozvěděli se, jak jsou pro každého zoubky důležité, jak fungují, s čím nám pomáhají, jak rostou, jak se mění. Zubní kaz se nelíbil nikomu, a tak si všichni dobře zapamatujeme, jak si zoubky čistit a proč navštěvovat pravidelně zubního lékaře. Drogerii DM moc děkujeme!

                                Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

Projektový den v Přípravné třídě ZŠ

Děti se seznámily s knihou „Veršované pohádky“ (František Hrubín). Zopakovaly si pohádku „Princeznička na bále“. Poslechly si pohádku o řepě. Poskládaly si k ní obrázkovou osnovu. Naučily se pomocí obrázků pohádku „Perníková chaloupka“. K oběma pohádkám skládaly puzzle. Vyrobily si papírový perníček a klíč.

                                                Třídní učitelka Irena Kroutilová

 

Bobování – III. třída ZŠ

Poslední zimní dny a zimní počasí jsme sportovně využili a v pátek 3. 3. jsme vyrazili na vrch Háj. Každý si s sebou vzal boby nebo „podprdelníky“ a celá třída si užila kopec pod rozhlednou jen pro sebe. Po celém okolí se rozléhal křik a smích všech zúčastněných. Na závěr každý dostal horkou čokoládu na zahřátí.

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Křepelková

Masopust v ZŠS I.

Během projektu jsme si popovídali o tradicích, zvycích i dalších zajímavostech masopustních radovánek. Žáci si namalovali i vykreslili šašky, z drobných materiálů vyrobili masopustní koláčky a na pracovních listech plnili různé masopustní úkoly. A protože je masopustní veselí především o dobrém jídle, upekli jsme si výborné kynuté koláče zdobené tvarohovým krémem a povidly, či ochutnali chutné zabijačkové pochoutky. Celý projekt byl zakončen maškarní taneční veselicí.

                                                   tř. uč. Helena Fischerová

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz