Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Halloween – V.třída ZŠ

Po celém světě se slaví Halloween a ani naše třída nezůstala pozadu. Všichni se pro tento den zahalili do strašidelného tajemna, žáci přišli oblečeni v děsivých kostýmech. U nás v V. třídě jsme si například povídali strašidelné příběhy, prošli si stezkou odvahy, ochutnávali všechno možné nebo jsme vydlabávali tradiční halloweenské dýně. Žáci se také seznámili s dílem Karla Jaromíra Erbena  “Kytice”, protože jedni z našich českých lidových strašidel jsou polednice a vodník.

                                                                                                        Třídní učitelka Klára Lukáčová

Dobrodružná výprava do Krušných hor v rámci TEENS programu

Tentokrát trochu déle, trochu výše a s více vybavením. V rámci projektu TEENS program se naši žáci o víkendu 4. a 5. září 2021 zúčastnili, pod dohledem profesionálního vojáka Martina Kulhánka, výukové aktivity v přírodě. Výprava do Krušných hor v okolí obce Kovářská byla pro mnohé účastníky prvním přenocováním v přírodě pod širým nebem.

            Kromě rozšíření povědomí o funkci armády si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to být profesionálním vojákem, jaké jsou požadavky k příjímacímu řízení i jak samotná služba vlasti probíhá. V rámci akce si aktéři také prohlídli muzeum Letecké bitvy nad Krušnými horami, naučili se postavit přístřeší z přírodních materiálů, rozdělat oheň, připravit si jídlo v přírodě a umět po sobě v přírodě vše uklidit tak, aby okolí přenocování zůstalo zcela nepoškozené. Odměnou pro všechny přítomné bylo vstávání do mlžného krušnohorského rána, které bylo opravdu kouzelné.

                                                                                                                                    tř. uč. PhDr. et Mgr. Petr Gregor

Projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA – IX. třída ZŠ

V červnu 2021 jsme se v IX. třídě pustili do projektu Sluneční soustava. Cílem bylo vytvořit si alespoň trochu představu o části vesmíru, ve které žijeme. Naše Sluneční soustava se skládá z jedné hvězdy (Slunce) a osmi planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun). Velikost Slunce, planet a celé soustavy je pro nás nepředstavitelná. Aby se nám celá soustava vešla na naši 39 metrů dlouhou chodbu, museli jsme ji zmenšit více než 115 milionkrát. Planety – vyjma těch nejmenších –jsme vyrobili metodou kašírování (lepení proužků papíru na sebe). Velké vnější planety jsme kašírovali až na základ vytvořený montážní pěnou, která byla postupně foukána na velký rehabilitační balon. Nakonec každá planeta dostala barevný vzhled podle fotografií z vesmíru. Z dalších těles, které v naší soustavě jsou, jsme vyrobili Saturnovy prstence a pouze jediný měsíc, a to ten náš Měsíc. Na postupný vznik se můžete podívat ve fotogalerii.

Rozměry jsou sice přibližné, velké planety nejsou úplně hladce kulaté, ale představu o vzdálenostech a velikostech ve Sluneční soustavě nám to dává. Srovnáváme např. obra Jupitera se Zemí a s jejím Měsícem: Jupiter je koule s průměrem téměř 1 metr, Země jen necelých 9 centimetrů, Měsíc jen něco přes 2 centimetry a je pouhé 3 milimetry od Země – a to je největší vzdálenost, kam se člověk ve vesmíru dostal!

Z důvodu uzavření škol se nám projekt trošku opozdil, a tak nám na září zbývá dodělat Slunce. To je tak obrovské, že se nám na chodbu ani při našem zmenšení nevejde, bude ho jen část. Zbytek si budeme muset domyslet a představit si, jak prochází střechou i patrem pod námi a zasahuje kus i ven z budovy školy. V září ještě doděláme informační cedulky ke každé planetě. A potom chceme pozvat i další školáky, kteří se o Sluneční soustavě učí, aby si přišli udělat o ní představu. No řekněte, kdy se vám podaří projít se pod planetami – a přitom nebýt kosmonautem! 😊

                                                                                                                Třídní učitel Jan Horáček

Žáci V. třídy spali za odměnu s paní učitelkou Lukáčovou a Geipelovou ve škole

Ve škole se nemusí spát jenom na lavici při vyučování, ale může se spát i v noci na zemi ve spacáku a s ostatními spolužáky. Taková noc nás čekala v úterý před vysvědčením. Přinesli jsme si spacáky, karimatky a pyžamo. Někteří z nás měli tak velkou tašku, že to vypadalo, jakoby se odstěhovali do školy napořád. Strašidelnou atmosféru noci jsme si užívali plnými doušky. Mohli jsme otestovat svou nebojácnost při strašidelné noční procházce po škole ve tmě s baterkou. No a v 7:00 hod byste už nepoznali, že se v naší třídě dělo něco neobvyklého. Teda až na ty otvírací a zívací pusinky. Bylo to moc pěkné a snad si spaní někdy zase na konci školního roku zopakujeme.

                                                                                                                        Lucie Geipelová

Třídní projekt VODA (ZŠ speciální)

24. – 28. května jsme měli třídní projekt “Voda”. Řekli jsme si o důležitosti vody pro život lidí zvířat i rostlin. Při experimentální části projektu jsme prováděli nespočet zajímavých pokusů s vodou a dověděli se tak o ní spoustu dalších informací. Také jsme si poctivě zapisovali spotřebu vody ve škole i doma a pak jsme spočítali, kolik vody kdo spotřeboval a navrhovali jsme, jak by se dalo s vodou ušetřit. Všechny projekt moc bavil, hlavně pokusy, kdy jsme se hoooodně nasmáli :-)

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz