Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Projektové dny v PT ZŠ

Další projekt v naší třídě s názvem „Podzim na zahradě“ byl zaměřen na podzimní plody ze zahrádek a jejich využití. Děti se učily poznávat základní druhy ovoce a zeleniny, rozvíjely své výtvarné a pracovní činnosti, naučily se písničku s pohybovým doprovodem „V zahradě na hrušce“. V rámci předmětu vytváření návyků jsme si povídali o zdravé výživě.

                                                                           Třídní učitelka Irena Kroutilová

Projekt PT ZŠ – Podzim v lese

Děti se naučily v rámci projektu „Podzim v lese“ rozeznávat některé jehličnaté a listnaté stromy. Všímaly si změn v přírodě i v počasí. Sledovaly krásné podzimní barvy listů. Poznávaly houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Snažily se podzim ztvárnit i výtvarnými a pracovními činnostmi.

10. 10. – 12. 10. 2022                           

Rozumové činnosti:

  1. Vycházka do lesa – seznámení s některými stromy:

                                 Jehličnaté – smrk, borovice

                                 Listnaté – dub, buk

  1. Všímáme si změn v přírodě (podzimní barvy)
  2. Lesní plody na podzim (houby – jedlé, nejedlé, jedovaté)

Tělovýchovné činnosti + Hudební činnosti:

1.      Naučení písničky s pohybovým doprovodem:

                               Muchomůrka roste v lesíčku

2.      Hra „Škatule, škatule…“

Výtvarné činnosti + Pracovní činnosti:

1.      Podzimní listnatý strom (koruna – otisky korkových špuntů; kmen – obkreslená ruka z barevného papíru)

2.      Muchomůrka a hříbek (akvarel)

3.      Muchomůrka z ruličky toaletního papíru

                                                                              Třídní učitelka Irena Kroutilová

Třídní projekt: „Podzim je tu!“

V týdnu od 10. do 14. října jsme měli třídní projekt „Podzim je tu!“, kdy jsme se hravě učili o podzimu, sbírali plody pro zvířátka na zimu, tvořili jsme dráčky, vařili bramboračku a také pekli buřtíky :-).

                                                                           Třídní učitelka Jana Popelášová

Hodina matematiky v 1. třídě – 3D Člověče, nezlob se!

Počítání a matematické dovednosti si žáci 1. třídy procvičovali ve známé společenské hře Člověče, nezlob se. Známé, ale přesto netradiční! Paní asistentka Ivanka Kadlecová si totiž pro své žáky na doučování připravila hru v životní velikosti 😊 Hra je úžasná, a proto jsme si ji vypůjčili i do hodiny matematiky. Figurkami byli samotní žáci, a při spěchání do svého domečku nejen počítali počty kroků, ale plnili i různé matematické zábavné úlohy. Všichni se těšíme, až si hodinu někdy opět zopakujeme!

 

                                                    Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

Přišla k nám pohádka…

V druhé polovině měsíce září se děti v PT ZŠ v rámci třídního projektu seznámily s klasickou pohádkou „Perníková chaloupka“. Během tohoto projektu opět rozvíjely sluchové, zrakové, komunikační a grafomotorické dovednosti. Při hodinách výtvarné a pracovní činnosti používaly pastelky, vodovky, nůžky a lepidlo (omalovánka (pastelky) + ježibaba v lese (akvarel, nůžky, lepidlo).

                                                                         Třídní učitelka Irena Kroutilová

 

 

Podzimní procházka

První podzimní den si 3.ročník, pod vedením kapitánky Mgr. J. Křepelkové a asistentky A. Kuncové, vyšel na celé dopoledne ven. Podzimní procházku, kde žáci plnili úkoly, které měli vypracované na pracovním listě, si plně užili a splnili. Cesta pod rozhlednu vedla přes les okolo ,,Nahřbetskoče“. Zde plně poslouchali o ašské pověsti, která se k rozcestníku vypráví. Zasloužená odměna na žáky čekala v podobě horké čokolády a odreagování na sportovním hřišti pod rozhlednou.

                                                        Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Křepelková

„Princeznička na bále“ – projektový den PT ZŠ

První projektové dny v letošním školním roce v přípravné třídě proběhly hned ve druhém týdnu měsíce září. Projekt byl nazván „Princeznička na bále“. Děti se naučily motivační říkanku a na jejím základě si vytvářely první předmatematické představy, rozvíjely grafomotorické, sluchové a zrakové schopnosti. Procvičily si jemnou motoriku – navlékaly jeřabinky.

                                                                                    Třídní učitelka Irena Kroutilová

Projektový den přípravné třídy ZŠ: Motýl

Při projektu se děti seznámily s životním cyklem motýla. Procvičovaly si rozvoj grafomotorických schopností a matematická cvičení. Malovaly vodovkami i pastelkami vývojová stádia motýla a vyrobily si náramek.

                                                                                            Třídní učitelka Irena Kroutilová.

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz