Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

DEN DĚTÍ

Svátek dětí jsme v naší škole slavili s malým předstihem, v úterý 31. května. Na zahradě paní učitelky K. Lukáčové v Krásné na děti čekalo 10 hravých stanovišť s úkoly, které děti plnily a pořádně se vydováděly. Na závěr na ně čekala odměna, za podpisy získané z plnění úkolů dostaly párek v rohlíku a nějakou tu sladkost. Akce byla povedená a splnila svůj účel. Důkazem a tou největší odměnou se stala spokojenost a radost projevená úsměvem a jiskrami v očích dětí.

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz