Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

DEN DĚTÍ

Svátek dětí jsme v naší škole slavili s malým předstihem, v úterý 31. května. Na zahradě paní učitelky K. Lukáčové v Krásné na děti čekalo 10 hravých stanovišť s úkoly, které děti plnily a pořádně se vydováděly. Na závěr na ně čekala odměna, za podpisy získané z plnění úkolů dostaly párek v rohlíku a nějakou tu sladkost. Akce byla povedená a splnila svůj účel. Důkazem a tou největší odměnou se stala spokojenost a radost projevená úsměvem a jiskrami v očích dětí.

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz