Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Dopravní výchova se „Sluníčkem“

Dopravní výchova je součástí základního vzdělávání. Kromě tradiční výuky ve školách jsme byli osloveni MěDDM Sluníčko s nabídkou dopravní výchovy ve formě poutavých přednášek a aktivit. Žáci VII. třídy ZŠ se budou postupně seznamovat s pravidly silničního provozu. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při aktivitách ve volném čase. Prvotní setkání bylo spíše seznamovací. Žáci se dozvěděli, co vše je v průběhu školního roku čeká, vyzkoušeli si různé aktivity a diskutovali na tematická videa. Tímto velice děkujeme paní Kláře Blažkové – lektorce dopravní výchovy a již teď se těšíme na další společné setkání.

 

                                                                   Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz