Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Dopravní výchova se „Sluníčkem“

Dopravní výchova je součástí základního vzdělávání. Kromě tradiční výuky ve školách jsme byli osloveni MěDDM Sluníčko s nabídkou dopravní výchovy ve formě poutavých přednášek a aktivit. Žáci VII. třídy ZŠ se budou postupně seznamovat s pravidly silničního provozu. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při aktivitách ve volném čase. Prvotní setkání bylo spíše seznamovací. Žáci se dozvěděli, co vše je v průběhu školního roku čeká, vyzkoušeli si různé aktivity a diskutovali na tematická videa. Tímto velice děkujeme paní Kláře Blažkové – lektorce dopravní výchovy a již teď se těšíme na další společné setkání.

 

                                                                   Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz