Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Důležitost vodního toku Ohře

Přírodopisnou a zeměpisnou projektovou výukou našeho okresu se žáci 7. a 9. ročníku seznámili s důležitostí řeky Ohře pro město Cheb. Absolvováním naučné stezky kolem řeky si osvojili znalosti o historické i současné důležitosti vody pro potřeby průmyslu, domácností i běžného života ve městě. Důležitým výstupem akce jsou poznatky o nutnosti ochrany tohoto přírodního bohatství pro naši planetu. 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz