Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

EXKURZE ČOV

V úterý 14. 3. absolvovala V. třída exkurzi do čističky odpadních vod. Celý provoz  a princip mechanického a biologického čištění vody nám vysvětlil mistr ČOV pan Pospíšil. Ten nás také seznámil se zpracováním kalu a s výrobou bioplynu. Žáci se v hodinách prvouky seznámili s vlastnostmi vody, s její reaktivitou a čistotou. Tato exkurze jim pomohla pochopit princip čištění odpadní vody. Přesvědčili se, že voda, která přichází do čističky, je opravdu pořádně znečištěna. Po mechanickém a biologickém čištění splňuje všechny požadavky, na základě kterých může být vypuštěna do potoka. Měli jsme možnost vidět i vyhnívací věž. Děkuji žákům za hladký průběh exkurze a zajímavé dotazy. Exkurze byla poučná a všichni si ji užili (kromě všude se linoucího zápachu).

                                                                                         Klára Lukáčová, třídní učitelka

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz