Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

„Exkurze do separačního dvoru v Aši“

Exkurze V. třídy přímo navázala na vyučovací hodinu prvouky, při které jsme probírali velmi důležitou látku, a to “Třídění odpadu“. Proto jsme se žáky dne 14. 04. 2023 navštívili ašský separační dvůr v Hedvábnické ulici. Zde se nás ujala paní Petra Balogová se svým manželem Josefem Balogem, kteří nám společně vysvětlili význam a zásady třídění odpadu. I za tyto informace velmi děkujeme a věříme, že přispějí k tomu, aby naši žáci začali třídit odpad i doma se svými rodiči.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz