„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Úvodní stránka

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Oznamuji, že dne 3. 1. a 4. 1. 2019 jsem na Základní škole a Praktické škole Aš využila možnosti vyplývající z     § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky školy. Školní družina i školní jídelna – výdejna bude uzavřena, obědy budou odhlášeny školou.

V Aši dne 20. 11. 2018                                   Mgr. Milena Boková

                                                              ředitelka školy

 


 

Peklo, peklo, peklíčko, je tam velké teplíčko. Přijďte se k nám poohřát, sladkůstku si tak dopřát. Malý dárek dostanete, pojďte, pojďte – nebojte se! 🙂

Fotografie z celotýdenního pekelného projektu budou zveřejněny na webových stránkách školy do konce týdne, videa budou trvat o něco déle. Děkuji za pochopení 🙂 .

 

 


 

HALLOWEEN/Dušičkový den!

Mrkněte na fotografie z celoškolského projektu Halloween, bylo to hrůzostrašně super 🙂

 


 

MOC VÁM DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ A VESELÉ DOPOLEDNE!!!


 

Na naší škole ve spolupráci s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. probíhá Tranzitní program – příprava k budoucímu výkonu zaměstnání na běžném pracovním trhu.

Studenty učíme, co to znamená chodit do práce, rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti (např. povinnost pravidelné docházky, zvládnout dopravu do zaměstnání, omlouvat se v případě onemocnění, komunikace se spolupracovníky apod.).

Studentům umožňujeme vyzkoušet si různá pracovní místa v běžném prostředí a snažíme se jim co nejvíc usnadnit přechod ze školy do běžného pracovního prostředí.


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ

Leták: Přípravná třída leták (staženo 92× )

Informace – zařazení dítěte: Jak-probíhá-zařazení-do-přípravné-třídy (staženo 97× )

 

 


Základní škola a Praktická škola (foto 3)

 

 


 

 

 


Příjemce dotace: Základní škola a Praktická škola Aš

Název projektu: Stejná šance pro všechny

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005673

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 325.722,- Kč hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.