Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Úvodní stránka


12. 4. 2021 začíná prezenční výuka žáků základní školy – osobní přítomnost žáků ve škole s podmínkou testování (od 3. května 1x týdně) na COVID 19 antigenními testy  ve škole.

  • pondělí  12.4. se vracíme k prezenční výuce. Žáci se dostaví do školy dle rozvrhu.
  • Každé pondělí při nástupu do školy budou žáci testováni.
  • Pokud žák bude mít pozitivní test, bude neprodleně kontaktován zák. zástupce a žák musí jít domů (zák. zástupci ať tedy jsou na tuto možnost připraveni). Další informace o postupu sdělíme při předání dítěte.
  • Pokud žák v pondělí nebude ve škole, bude testován ten den, kdy přijde.
  • Pro usnadnění průběhu testu potřebujeme od zák. zástupce podepsat pověření učitele coby třetí osoby. Toto pověření je třeba podepsat v pátek (tedy nechť se zák. zástupce dostaví do školy mezi 8 a 12:30), nebo nejpozději v pondělí ráno před 8:00!
  • Pokud zák. zástupce nesouhlasí s testováním, musí to dát vědět škole písemně. V tom případě žák zůstává doma a neměl by přijít do kontaktu se spolužáky! Nemá nárok na distanční vzdělávání.
  • Pokud žák bude testován jinde, musí předložit potvrzení o negativním testu – lze akceptovat pouze test a potvrzení zdravotnického zařízení.

Ukliďme Česko – celorepubliková akce

Žáci učebního oboru Strojírenské práce vyčistili od odpadků prostory u lyžařských sjezdovek, celou in-line dráhu a prostory kolem bývalé vodárny na Mikulášském vrchu. Jedná se o hojně navštěvované lokality ze strany široké veřejnosti a nasbíraných sedmnáct pytlů převážně plastových lahví tomu odpovídá. Jsem rád, že jsme naší aktivitou přispěli k dobré věci. Naše krásná příroda si to určitě zaslouží. PhDr. Mgr. Petr Gregor.

Fotografie

 


Opět otevíráme PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ

 

Ke stažení: Přípravná třída (staženo 72× )

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Praktická škola dvouletá:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ (staženo 89× )

 

 Strojírenské práce:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ učební obor – strojírenské práce (staženo 92× )

 

 


Pandemie COVID – 19

informace pro zákonné zástupce: Pandemie COVID19 (staženo 119× )

 


 

Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům, klikněte na: www.UmimExcel.cz .  

 

 


 

 


 

Příjemce dotace: Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Název projektu: Stejná šance pro všechny II

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013558

 

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31 . 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 456.844,- Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 


 

 

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz