„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Úvodní stránka

 

CELOŠKOLSKÝ PROJEKT: AUTISMUS

Tradiční MODRÝ průvod městem!

Bylo to super! Děkujeme všem modráskům, kteří přišli a společně s námi si připomněli Světový den porozumění autismu.

Escape game Simonův vesmír:

Již brzy výsledky a fotografie, děkuji za strpení :-).

no images were found


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ

Přípravka nový leták

Jak probíhá zařazení do přípravné tříd1

Přípravná třída ZŠ - leták


NOVÝ UČEBNÍ OBOR

kód oboru 23-51-E/01, strojírenské práce, od 9/2019

Nový-učební-obor-od-9-2019.docx (staženo 82× )

Kritéria přijímacího řízení 

KRITÉRIA-PŘIJÍMACÍHO-ŘÍZENÍ-strojírenské-práced.docx (staženo 39× )


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ

kód oboru 78-62-C/02, denní formy středního vzdělávání, na školní rok 2019/2020

PŘIJÍMACÍ-ŘÍZENÍ-DO-1.docx (staženo 30× )

 


Projekt „Život zvířat a ptáků v zimě“

Ve spolupráci s Ašskými lesy si žáci Základní školy a Praktické školy Aš udělali dvoudenní projekt o životě zvířat a ptáků v zimě. Jeden den si ve škole připomněli, k čemu byl tolik důležitý podzimní sběr přírodnin. Následně shlédli prezentaci o tom, jak se ptákům a zvířatům v lese žije, čím se živí, i jak jim můžeme pomáhat, když je příroda zasypána sněhem. Na interaktivní tabuli si po skupinách vyplnili kvíz a zahráli hru „Fotografování zvířat“. Ve třídách si samostatně zpracovali pracovní listy, na kterých poznávali nejen zvířata a ptáky, ale i jejich stopy. Den následující, po získání všech teoretických poznatků, se všichni vydali na vrch Háj za panem M. Kopáskem z Ašských lesů, který povyprávěl o životě v lese na Ašsku. Žáci si pomocí obrázků zopakovali, jaká zvířata v lese žijí, jejich stopy, i které krmení je pro ně vhodné či nevhodné. Potom už šli přímo ke krmelcům naplnit je ovocem, zeleninou a suchým pečivem, které sami přinesli.

Velké poděkování společnosti Ašské lesy, panu M. Kopáskovi za přednášku, občerstvení a krásnou zimní procházku, ale i p. uč. Heleně Fischerové za přípravu celého projektu.

Za kolektiv pedagogických pracovníků Základní školy a Praktické školy Aš

asistentka pedagoga Petra Šneberková

V lese


Peklo, peklo, peklíčko, je tam velké teplíčko. Přijďte se k nám poohřát, sladkůstku si tak dopřát. Malý dárek dostanete, pojďte, pojďte – nebojte se! 🙂

 

Fotografie z celotýdenního pekelného projektu v sekci fotogalerie: https://zspsas.eu/projektovy-tyden-peklo/

Více fotografií jen na vyžádání – MŠ (Okružní, Moravská, Nohova, Neumanova, Geipelova) a ZŠ (Kamenná, Okružní).

 

 

 


 

HALLOWEEN/Dušičkový den!

Mrkněte na fotografie z celoškolského projektu Halloween, bylo to hrůzostrašně super 🙂

 


 

MOC VÁM DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ A VESELÉ DOPOLEDNE!!!


 

Na naší škole ve spolupráci s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. probíhá Tranzitní program – příprava k budoucímu výkonu zaměstnání na běžném pracovním trhu.

Studenty učíme, co to znamená chodit do práce, rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti (např. povinnost pravidelné docházky, zvládnout dopravu do zaměstnání, omlouvat se v případě onemocnění, komunikace se spolupracovníky apod.).

Studentům umožňujeme vyzkoušet si různá pracovní místa v běžném prostředí a snažíme se jim co nejvíc usnadnit přechod ze školy do běžného pracovního prostředí.


 

Základní škola a Praktická škola (foto 1)

 


 

 

 


Příjemce dotace: Základní škola a Praktická škola Aš

Název projektu: Stejná šance pro všechny

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005673

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 325.722,- Kč hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.