Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Úvodní stránka

Seznam přijatých uchazečů na školní rok 2023/2024
Praktická škola dvouletá

78-62-C/02 denní forma středního vzdělávání

                                                 

  Seznam přijatých uchazečů (staženo 44× )

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ

kód oboru 78-62-C/02, denní formy středního vzdělávání,

na školní rok 2023/2024

Přijímací řízení PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ školní rok 2023/2024 (staženo 142× )

 


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ

Ke stažení: Přípravná třída (staženo 54× )


 

 


Příjemce dotace: Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace 

Název projektu: Stejná šance pro všechny III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021471

 

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 296.260,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

  

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz