Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Pálení čarodejnic – ZŠS II.

Na konci dubna jsme nesměli vynechat pálení čarodějnice a s tím spojené 1. letošní opékání špekáčků:-) Počasí nám přálo a sluníčko pěkně hřálo. Nanosili jsme z lesa suché klacky a chroští a rozdělali oheň. Po zimě jsme byli všichni natěšení na buřtíky, a tak jich někteří jedlíci upekli a snědli i 3 kousky! Při opékání jsme si povídali o tradici pálení čarodějnic a o kouzlu Filipojakubské noci. Na závěr jsme se rozloučili s naší krásnou eko čarodějnicí, kterou jsme si vyrobili, a upálili jsme ji i se všemi neduhy.

                                                                                Mgr. Jana Popelášová, třídní učitelka

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz