Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Podzim a jeho podoby – projektová výuka – VII.třída ZŠ

Prvním podzimním dnem byl uskutečněn třídní tematický projekt, který prolínal všechny vyučovací předměty. Žáci VII. třídy ZŠ se učili vnímat podzim jako krásné roční období. Při matematice řešili „podzimní“ slovní úlohy, při českém jazyce tvořili podzimní básně, při prvouce a přírodopisu si zopakovali charakteristické znaky podzimu, na slunečné vycházce pozorovali barevné proměny přírody, sbírali plody dozrávající na podzim a následně s nimi ve škole pracovali při pracovních činnostech.  Závěrem téma zpracovali výtvarnými technikami.

 

                                                                           Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz