Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Podzim a jeho podoby – projektová výuka – VII.třída ZŠ

Prvním podzimním dnem byl uskutečněn třídní tematický projekt, který prolínal všechny vyučovací předměty. Žáci VII. třídy ZŠ se učili vnímat podzim jako krásné roční období. Při matematice řešili „podzimní“ slovní úlohy, při českém jazyce tvořili podzimní básně, při prvouce a přírodopisu si zopakovali charakteristické znaky podzimu, na slunečné vycházce pozorovali barevné proměny přírody, sbírali plody dozrávající na podzim a následně s nimi ve škole pracovali při pracovních činnostech.  Závěrem téma zpracovali výtvarnými technikami.

 

                                                                           Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz