Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Podzim a jeho podoby – projektová výuka – VII.třída ZŠ

Prvním podzimním dnem byl uskutečněn třídní tematický projekt, který prolínal všechny vyučovací předměty. Žáci VII. třídy ZŠ se učili vnímat podzim jako krásné roční období. Při matematice řešili „podzimní“ slovní úlohy, při českém jazyce tvořili podzimní básně, při prvouce a přírodopisu si zopakovali charakteristické znaky podzimu, na slunečné vycházce pozorovali barevné proměny přírody, sbírali plody dozrávající na podzim a následně s nimi ve škole pracovali při pracovních činnostech.  Závěrem téma zpracovali výtvarnými technikami.

 

                                                                           Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz