Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Přišla k nám pohádka…

V druhé polovině měsíce září se děti v PT ZŠ v rámci třídního projektu seznámily s klasickou pohádkou „Perníková chaloupka“. Během tohoto projektu opět rozvíjely sluchové, zrakové, komunikační a grafomotorické dovednosti. Při hodinách výtvarné a pracovní činnosti používaly pastelky, vodovky, nůžky a lepidlo (omalovánka (pastelky) + ježibaba v lese (akvarel, nůžky, lepidlo).

                                                                         Třídní učitelka Irena Kroutilová

 

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz