Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projekt PT ZŠ – Podzim v lese

Děti se naučily v rámci projektu „Podzim v lese“ rozeznávat některé jehličnaté a listnaté stromy. Všímaly si změn v přírodě i v počasí. Sledovaly krásné podzimní barvy listů. Poznávaly houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Snažily se podzim ztvárnit i výtvarnými a pracovními činnostmi.

10. 10. – 12. 10. 2022                           

Rozumové činnosti:

  1. Vycházka do lesa – seznámení s některými stromy:

                                 Jehličnaté – smrk, borovice

                                 Listnaté – dub, buk

  1. Všímáme si změn v přírodě (podzimní barvy)
  2. Lesní plody na podzim (houby – jedlé, nejedlé, jedovaté)

Tělovýchovné činnosti + Hudební činnosti:

1.      Naučení písničky s pohybovým doprovodem:

                               Muchomůrka roste v lesíčku

2.      Hra „Škatule, škatule…“

Výtvarné činnosti + Pracovní činnosti:

1.      Podzimní listnatý strom (koruna – otisky korkových špuntů; kmen – obkreslená ruka z barevného papíru)

2.      Muchomůrka a hříbek (akvarel)

3.      Muchomůrka z ruličky toaletního papíru

                                                                              Třídní učitelka Irena Kroutilová

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz