Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektový den: „ Učíme se s pohádkou“ (III. třída ZŠ)

V mrazivý čtvrtek 01. 03. 2018 se žáci ve třetí třídě učili netradičně, ba přímo pohádkově. Cílem celého vyučování byla kooperace, vzájemné učení, samostatné učení, cvičení paměti, dramatizace, přednes, sebeorganizace a sebereflexe. A jakou formou jsme se tedy učili? Hráli jsme si pohádky!

Nejdříve se žáci rozdělili do skupin. Ve skupinách se vybranou pohádku nejdříve museli dobře naučit a nacvičit si ji, aby ji jako správní herci mohli i krásně zahrát. K učení měli dostatek času, museli spolupracovat a používali interaktivní pohádku s mnoha pohyblivými postavičkami na tabletu, kterou si kdykoliv mohli pozastavit nebo ji znovu přehrávat z kteréhokoliv místa.

Na závěr jsme se přemístili do imaginárního divadla a jako diváci sledovali nacvičenou pohádku ostatních. Pohádky se žákům opravdu vydařily, byly krásné a všichni si pohádkový den s radostí užili.

                                                                                                 Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz