Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektový den: „ Učíme se s pohádkou“ (III. třída ZŠ)

V mrazivý čtvrtek 01. 03. 2018 se žáci ve třetí třídě učili netradičně, ba přímo pohádkově. Cílem celého vyučování byla kooperace, vzájemné učení, samostatné učení, cvičení paměti, dramatizace, přednes, sebeorganizace a sebereflexe. A jakou formou jsme se tedy učili? Hráli jsme si pohádky!

Nejdříve se žáci rozdělili do skupin. Ve skupinách se vybranou pohádku nejdříve museli dobře naučit a nacvičit si ji, aby ji jako správní herci mohli i krásně zahrát. K učení měli dostatek času, museli spolupracovat a používali interaktivní pohádku s mnoha pohyblivými postavičkami na tabletu, kterou si kdykoliv mohli pozastavit nebo ji znovu přehrávat z kteréhokoliv místa.

Na závěr jsme se přemístili do imaginárního divadla a jako diváci sledovali nacvičenou pohádku ostatních. Pohádky se žákům opravdu vydařily, byly krásné a všichni si pohádkový den s radostí užili.

                                                                                                 Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

 

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz