Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektový den v 1. třídě „ Po stopách sv. Martina“

Svatý Martin měl dobré srdce a byl mezi všemi oblíbený. Legendy říkají, že jednoho dne jel s přáteli na koni do města. Bylo to v zimě, byl mráz a Martin uviděl u cesty sedět žebráka, který neměl téměř žádné oblečení. Martin neváhal a mečem rozpůlil svůj plášť, aby se se žebrákem podělil…

A to byl hlavní odkaz našeho projektového dne. Všimnout si někoho, kdo v našem okolí něco potřebuje, umět se rozdělit, to je v životě důležité! My jsme našli mnoho takových příležitostí, a to nám udělalo radost. Společně jsme si také vyráběli bílé koníky, výtvarně jsme ztvárnili Martina i žebráka, naučili jsme se říkanky a pořekadla, vyrobili jsme si hračku. Den byl prima a všem se líbil.

                                                                              Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz