Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Základní škola

Třída základní školy zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona je naplněna do počtu 14 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků s lehkým mentálním postižením, případně kombinací zdravotního postižení. V případě potřeby je na základě doporučení školského poradenského zařízení pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, rámcově vzdělávacího programu (minimální výstupy ve vzdělávání) a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ žák získá základní vzdělání.

 

 

 

IV. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Bc. Bohuslava Heinrichová

Asistentka pedagoga: Marcela Burianová, DiS.

 

 

 

 

   VII. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 5., 6. a 7. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka:  Klára Lukáčová

 

  

 

 

 

VIII. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 7. a 8. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: Jan Horáček

Organizace školního roku

2019/2020
I. pololetí: 2. září 2019 – 30. ledna 2020

podzimní prázdniny: 29. října 2019 a 30. října 2019

vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

jednodenní pololetní prázdniny: 31. ledna 2020

___________________

II. pololetí: 3. února 2020 – 30. června 2020

jarní prázdniny: 24. února 2020 – 1. března 2020

velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 – 10. dubna 2020

hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 1. září 2020.

UmímExcel.cz