Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Základní škola

Třída základní školy zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona je naplněna do počtu 14 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků s lehkým mentálním postižením, případně kombinací zdravotního postižení. V případě potřeby je na základě doporučení školského poradenského zařízení pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, rámcově vzdělávacího programu (minimální výstupy ve vzdělávání) a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ žák získá základní vzdělání.

I. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Bc. Bohuslava Heinrichová

Další pedagogický pracovník: Šárka Kůstová

Asistentka pedagoga: Ivana Kadlecová

 

III. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 2. a 3. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Křepelková

Asistentka pedagoga: Adéla Kuncová

 

 

 

 

   V. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 4. a 5. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka:  Klára Lukáčová

Další pedagogický pracovník: Jana Haková

Asistentka pedagoga: Veronika Moťovská

 

  

 

VIII. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 6. a 8. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: Jan Horáček

Asistentka pedagoga: Zdeňka Banková

 

 

IX. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 7. a 9. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: PhDr. Mgr. Petr Gregor

Asistentka pedagoga: Petra Rousková

 

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz