Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Základní škola

Třída základní školy zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona je naplněna do počtu 14 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků s lehkým mentálním postižením, případně kombinací zdravotního postižení. V případě potřeby je na základě doporučení školského poradenského zařízení pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, rámcově vzdělávacího programu (minimální výstupy ve vzdělávání) a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ žák získá základní vzdělání.

 

 

 

III. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 1. – 3. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Bc. Bohuslava Heinrichová

Asistentka pedagoga: Marcela Burianová, DiS.

 

 

 

 

   V. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 3. – 5. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka:  Klára Lukáčová

 

  

 

VIII. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 7. a 8. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka: Michaela Kubánková

 

IX. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 6., 8.  a 9. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: Jan Horáček

 

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz