„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Základní škola

Třída základní školy zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona je naplněna do počtu 14 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků s lehkým mentálním postižením, případně kombinací zdravotního postižení. V případě potřeby je na základě doporučení školského poradenského zařízení pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, rámcově vzdělávacího programu (minimální výstupy ve vzdělávání) a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ praktické žák získá základní vzdělání.

 

 

 

III. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 1., 2. a 3. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Bc. Bohuslava Heinrichová

 

 

 

   V. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 4. a 5. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka: Bc. Lucie Gontkovičová

 

 

                  

VIII. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 6., 7. a 8. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Křepelková

 

 

 

 

 

 

 

IX. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 8. a 9. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: Jan Horáček

Organizace školního roku

2017/2018
I. pololetí: 4. září 2017 – 31. ledna 2018

podzimní prázdniny: 26. října 2017 a 27. října 2017

vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2018

___________________

II. pololetí: 3. února 2018 – 29. června 2018

jarní prázdniny: 12. února 2018 – 18. února 2018

velikonoční prázdniny: 29. března 2018 – 30. března 2018

hlavní prázdniny: 2. července 2018 – 31. srpna 2018
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.