„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Základní škola

Třída základní školy zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona je naplněna do počtu 14 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků s lehkým mentálním postižením, případně kombinací zdravotního postižení. V případě potřeby je na základě doporučení školského poradenského zařízení pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, rámcově vzdělávacího programu (minimální výstupy ve vzdělávání) a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ praktické žák získá základní vzdělání.

 

 

 

IV. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Bc. Bohuslava Heinrichová

Asistentka pedagoga: Klára Lukáčová

 

 

 

 

   VI. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 5. a 6. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka:  Bc. Lucie Gontkovičová

 

  

 

 

 

 

 

 

IX. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 7., 8. a 9. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: Jan Horáček

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.