Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Snoezelen – MSE

Snoezelen – MSE je speciálně upravená místnost sloužící k relaxaci a uspokojení, ale také nabízí příležitost ke stimulaci, aktivizaci a rozvoji smyslů. Primárně je určena pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením s více vadami.

Škola postupně vytváří tuto multismyslovou a relaxační místnost pro žáky.

                                                                                                       Mgr. Anna Židův

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz