Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Stejná šance pro všechny – V. třída ZŠ

V rámci projektu „Stejná šance pro všechny“, jsme mohli strávit celé dva dny školní výuky na statku v Kopaninách u Aše, kam nás pozval pan Bc. Hupka. Žáci se seznámili s životem a prací na statku, také s druhy hospodářských zvířat, kde žijí, čím je krmíme a jaký z nich máme užitek. Pan Hupka nás také vzal na prohlídku jeho zámku v rekonstrukci, který se nachází poblíž statku. Žáci mohli kromě již hotových místností vidět i předměty, které se našly při kopání, i nejrůznější řemeslné artefakty. Dozvěděli se o šlechtické rodině Zedtwiczů, která vlastnila v Ašském výběžku rozsáhlé majetky a pravděpodobně založila i hrádek v Kopaninách v roce 1537.

                                                                                            Třídní učitelka Klára Lukáčová

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz