Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Stejná šance pro všechny – V. třída ZŠ

V rámci projektu „Stejná šance pro všechny“, jsme mohli strávit celé dva dny školní výuky na statku v Kopaninách u Aše, kam nás pozval pan Bc. Hupka. Žáci se seznámili s životem a prací na statku, také s druhy hospodářských zvířat, kde žijí, čím je krmíme a jaký z nich máme užitek. Pan Hupka nás také vzal na prohlídku jeho zámku v rekonstrukci, který se nachází poblíž statku. Žáci mohli kromě již hotových místností vidět i předměty, které se našly při kopání, i nejrůznější řemeslné artefakty. Dozvěděli se o šlechtické rodině Zedtwiczů, která vlastnila v Ašském výběžku rozsáhlé majetky a pravděpodobně založila i hrádek v Kopaninách v roce 1537.

                                                                                            Třídní učitelka Klára Lukáčová

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz