Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Strojírenské práce

Učební obor Strojírenské práce, kód oboru 23-51-E/01, denní forma středního vzdělávání

obor určen pro :

  • chlapce a dívky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
  • splnili podmínky zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády o soustavě oborů – vyžaduje se posouzení lékařem,
  • žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Absolvent učebního oboru Strojírenské práce má požadované znalosti a dovednosti k uplatnění v pracovním procesu ve velkých, středně velkých a malých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář. Po úspěšném dokončení studia absolvent obdrží výuční list.
Organizace školního roku

2019/2020
I. pololetí: 2. září 2019 – 30. ledna 2020

podzimní prázdniny: 29. října 2019 a 30. října 2019

vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

jednodenní pololetní prázdniny: 31. ledna 2020

___________________

II. pololetí: 3. února 2020 – 30. června 2020

jarní prázdniny: 24. února 2020 – 1. března 2020

velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 – 10. dubna 2020

hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 1. září 2020.

UmímExcel.cz