Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Strojírenské práce

Učební obor Strojírenské práce, kód oboru 23-51-E/01, denní forma středního vzdělávání

obor určen pro :

  • chlapce a dívky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
  • splnili podmínky zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády o soustavě oborů – vyžaduje se posouzení lékařem,
  • žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Absolvent učebního oboru Strojírenské práce má požadované znalosti a dovednosti k uplatnění v pracovním procesu ve velkých, středně velkých a malých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář. Po úspěšném dokončení studia absolvent obdrží výuční list.
Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz