Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Vernisáž ke 150. výročí založení města Aše

Dne 14. 11. 2022 proběhla ve vestibulu ZUŠ výstava „Rukavička“ ke 150. výročí založení města Aše. Součástí této výstavy jsou i městské erby Aše. Vernisáž zorganizovali žáci naší školy pod vedením Mgr. Staškové, které patří velké poděkování. Malé občerstvení připravili žáci Praktické školy dvouleté pod vedením třídní učitelky Marcely Burianové, DiS. a asistentky pedagoga Edity Fiedlerové. Nejhezčí práce byly odměněny dárkovým poukazem. Velký dík patří i paní Tyrolerové a paní Dařenové a hlavně MgA. Anně Pokorné, která nám propůjčila prostor k realizaci výstavy. Na výstavu jste všichni srdečně zváni.

                                                                               Mgr. Milena Boková, ředitelka ZŠ a SŠ Aš

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz