Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Workshop: Prevence rizikového chování, Finanční gramotnost (Teens program)

Ve školním roce 2021/2022 se učni oboru Strojírenské práce zapojili do vzdělávání v rámci projektu Teens program.

            Workshop Finanční gramotnost pod vedením lektora Bc. Františka Hupky seznamuje účastníky se světem příjmů, výdajů, půjček, dluhů a jiných oblastí finančního prostoru. Získané poznatky se následně procvičují na modelových situacích. Cílem workshopu je posílení znalostí a dovedností, které umožňují účastníkům porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních podmínkách.

            Workshop Prevence rizikového chování pod vedením lektorky Miroslavy Bláhové poukazuje na rizika spojená s nezdravým životním stylem, užíváním drog, alkoholismem a jinými patologickými jevy. V rámci modelových aktivit si učni osvojují základní pravidla BOZP a činnosti spojené se zaměstnáním ve slévárně Heunisch. Cílem workshopu je předcházet rizikovému chování účastníků a tím zlepšit podmínky při sociálním začleňováním v zaměstnání a v soukromém životě.

                                                                                       Třídní učitel PhDr. et Mgr. Petr Gregor

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz