Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zaměstnanci

ředitelka školy:  Mgr. Milena Boková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Stanislava Stašková

 

 • Hlavní účetní – Mgr. Stanislava Stašková
 • Mzdová účetní – Ilona Kuňáková
 • Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková
 • Vychovatelka ŠD – Marcela Burianová, DiS.
 • Metodik prevence sociálně patolog. jevů – Mgr. Anna Židův
 • Asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská, Petra Šneberková, Lenka Vítková, Jarmila Takáčová, Edita Fiedlerová,  Marcela Burianová, DiS.
 • Garant ŠVP – Mgr. Milena Boková, Mgr. Petr Kovařík, Irena Kroutilová,   Bc. Bohuslava Heinrichová, Mgr. Stanislava Stašková, Jan Horáček

 

Základní škola

 • Přípravná třída ZŠ: – tř.uč. Irena Kroutilová
  • asistent pedagoga – Lenka Vítková
 • IV. tř. (1. – 4. ročník) – tř. uč. Bc. Bohuslava Heinrichová
  • asistent pedagoga –  Marcela Burianová, DiS.
 • VII. tř. (5. – 7. ročník) – tř. uč. Klára Lukáčová
 • VIII.tř. (7. a 8. ročník) – tř.uč. Jan Horáček
 • bez třídnictví – Jaroslav Johanides
 • na mateřské dovolené – Mgr. Jaroslava Křepelková, Mgr. Lucie Janská

Základní škola speciální

 • Základní škola speciální I. : – tř. uč. Helena Fischerová
  • asistent pedagoga – Petra Šneberková
 • Základní škola speciální II. : – tř. uč. Mgr. Jana Popelášová
  • asistent pedagoga – Jarmila Takáčová
 • Základní škola speciální – § 42 zákona č 561/2004 Sb., (školský zákon) – Lucie Geipelová
 • Základní škola speciální – rehabilitační stupeň – tř. uč. Mgr. Anna Židův
  • asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská

 

Praktická škola

dvouletý učební obor (žáci získají střední vzdělání)

 • 1. a 2. ročník – tř. uč. Mgr. Petr Kovařík

 

Strojírenské práce

tříletý učební obor (žáci získají nižší střední odborné vzdělání s výučním listem)

 • 1.  ročník – tř. uč. PhDr. et Mgr. Petr Gregor

 

 

Správci odborných učeben:

 • Relaxační místnost – Mgr. Anna Židův
 • Dílna I. – Mgr. Petr Kovařík
 • Dílna II. – Jaroslav Johanides
 • Cvičná kuchyň – Mgr. Milena Boková
 • Keramická dílna – Lucie Geipelová
 • Internetová a počítačová učebna – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 1. patro – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 2. patro – Klára Lukáčová
 • Dopravní – jízdní kola – Jaroslav Johanides
 • Odborná pracovna dívek – šijovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Hudebna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Správce školního pozemku – Jaroslav Johanides
 • Správce multifunkčního hřiště – Jaroslav Johanides

 

Administrátor webových stránek – Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2019/2020
I. pololetí: 2. září 2019 – 30. ledna 2020

podzimní prázdniny: 29. října 2019 a 30. října 2019

vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

jednodenní pololetní prázdniny: 31. ledna 2020

___________________

II. pololetí: 3. února 2020 – 30. června 2020

jarní prázdniny: 24. února 2020 – 1. března 2020

velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 – 10. dubna 2020

hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 1. září 2020.

UmímExcel.cz