Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zaměstnanci

ředitelka školy:  Mgr. Milena Boková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Stanislava Stašková

 

 • Hlavní účetní – Mgr. Stanislava Stašková
 • Mzdová účetní – Ilona Kuňáková
 • Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková
 • Vychovatelka ŠD – Marcela Burianová, DiS.
 • Metodik prevence sociálně patolog. jevů – Mgr. Anna Židův
 • Metodik ICT – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská, Petra Šneberková, Lenka Vítková, Jarmila Takáčová, Edita Fiedlerová,  Marcela Burianová, DiS.
 • Garant ŠVP – Irena Kroutilová, Bc. Bohuslava Heinrichová, Mgr. Stanislava Stašková, Jan Horáček

 

Základní škola

 • Přípravná třída ZŠ: – tř.uč. Irena Kroutilová
  • asistent pedagoga – Lenka Vítková
 • III. tř. (1. – 3. ročník) – tř. uč. Bc. Bohuslava Heinrichová
  • asistent pedagoga –  Marcela Burianová, DiS.
 • V. tř. (3. – 5. ročník) – tř. uč. Klára Lukáčová
 • VIII.tř. (7. a 8. ročník) – tř.uč. Michaela Kubánková
 • IX.tř. (6., 8. a 9. ročník) – tř.uč. Jan Horáček
 • bez třídnictví – Jaroslav Johanides
 • na mateřské dovolené – Mgr. Jaroslava Křepelková, Mgr. Lucie Janská

Základní škola speciální

 • Základní škola speciální I. : – tř. uč. Helena Fischerová
  • asistent pedagoga – Petra Šneberková
 • Základní škola speciální II. : – tř. uč. Mgr. Jana Popelášová
  • asistent pedagoga – Jarmila Takáčová
 • Základní škola speciální – § 42 zákona č 561/2004 Sb., (školský zákon) – Lucie Geipelová
 • Základní škola speciální – rehabilitační stupeň – tř. uč. Mgr. Anna Židův
  • asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská

 

Strojírenské práce

tříletý učební obor (žáci získají nižší střední odborné vzdělání s výučním listem)

 • 1. a 2. ročník – tř. uč. PhDr. et Mgr. Petr Gregor
  • asistent pedagoga Edita Fiedlerová

 

Správci odborných učeben:

 • Relaxační místnost – Mgr. Anna Židův
 • Dílna I. – Jaroslav Johanides
 • Dílna II. – Jan Horáček
 • Cvičná kuchyň – Mgr. Anna Židův
 • Keramická dílna – Lucie Geipelová
 • Internetová a počítačová učebna – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 1. patro – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 2. patro – Klára Lukáčová
 • Dopravní – jízdní kola – Jaroslav Johanides
 • Odborná pracovna dívek – šijovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Hudebna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Školní knihovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Kabinet učebnic 2.stipně ZŠ a SŠ – Jan Horáček
 • Správce školního pozemku – Jaroslav Johanides
 • Správce multifunkčního hřiště – Michaela Kubánková
 • Kabinet výtvarných pomůcek 1.patro – Mgr. Jana Popelášová, Helena Fischerová

 

Složky pracující podle vlastních plánů:

 

Školní družina – Marcela Burianová, Dis.

Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Anna Židův

Metodik ICT – Bc. Bohuslava Heinrichová

 

 

Administrátor webových stránek – Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2020/2021
I. pololetí: 1. září 2020 – 30. ledna 2021

podzimní prázdniny: 29. října 2020 a 30. října 2020

vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

___________________

II. pololetí: 1. února 2021– 30. června 2021

jarní prázdniny: 1. března 2021 – 7. března 2021

velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

UmímExcel.cz