Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zaměstnanci

ředitelka školy:  Mgr. Milena Boková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Stanislava Stašková

 

 • Hlavní účetní – Mgr. Stanislava Stašková
 • Mzdová účetní – Ilona Kuňáková
 • Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková
 • Vychovatelka ŠD – Lenka Vítková
 • Metodik prevence sociálně patolog. jevů – Mgr. Anna Židův
 • Metodik ICT – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská, Petra Šneberková, Lenka Vítková, Petra Rousková, Edita Fiedlerová, Jana Konšalová, Veronika Moťovská, Ivana Kadlecová, Adéla Kuncová, Zdeňka Banková
 • Další pedagogický pracovník: Jana Haková, Šárka Kůstová, Jarmila Takáčová
 • Garant ŠVP – Irena Kroutilová, Bc. Bohuslava Heinrichová, Mgr. Stanislava Stašková, Jan Horáček

 

Základní škola

 • Přípravná třída ZŠ: – tř.uč. Irena Kroutilová
  • asistent pedagoga – Lenka Vítková
 • I. tř. (1. a 2. ročník) – tř. uč. Bc. Bohuslava Heinrichová
  • asistent pedagoga –  Ivana Kadlecová
  • další pedagogický pracovník: Šárka Kůstová
 • III. tř. (2. a 3. ročník) – tř. uč. Mgr. Jaroslava Křepelková
  • asistent pedagoga –  Adéla Kuncová
 • V. tř. (4. a 5. ročník) – tř. uč. Klára Lukáčová
  • asistent pedagoga –  Veronika Moťovská
  • další pedagogický pracovník – Jana Haková
 • VIII.tř. (6. a 8. ročník) – tř.uč. Jan Horáček
  • asistent pedagoga – Zdeňka Banková
 • IX.tř. (7. a 9. ročník) – tř.uč. PhDr. Mgr. Petr Gregor
  • asistent pedagoga – Petra Rousková
 • bez třídnictví – Jaroslav Johanides, Lucie Geipelová
 • na mateřské dovolené – Mgr. Lucie Janská

 

Základní škola speciální

 • Základní škola speciální I. : – tř. uč. Helena Fischerová
  • asistent pedagoga – Petra Šneberková
 • Základní škola speciální II. : – tř. uč. Mgr. Jana Popelášová
  • asistent pedagoga – Jana Konšalová
  • další pedagogický pracovník – Jarmila Takáčová
 • Základní škola speciální – rehabilitační stupeň – tř. uč. Mgr. Anna Židův
  • asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská

 

Praktická škola dvouletá

 • 1. ročník – tř. uč. Marcela Burianová, DiS.
  • asistent pedagoga Edita Fiedlerová

 

Správci odborných učeben:

 • Relaxační místnost – Mgr. Anna Židův
 • Dílna I. – Jaroslav Johanides
 • Dílna II. – Jan Horáček
 • Cvičná kuchyň – Mgr. Anna Židův
 • Keramická dílna – Lucie Geipelová
 • Internetová a počítačová učebna – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 1. patro – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 2. patro – Klára Lukáčová
 • Dopravní – jízdní kola – Jaroslav Johanides
 • Odborná pracovna dívek – šijovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Hudebna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Žákovská knihovna – Jarmila Takáčová
 • Kabinet učebnic 2.stupně ZŠ a SŠ – Jan Horáček
 • Kabinet učebnic 1. stupně ZŠ – Mgr. Jana Popelášová
 • Kabinet výtvarných pomůcek 1. patro – Helena Fischerová
 • Správce školního pozemku – Jaroslav Johanides
 • Správce multifunkčního hřiště – Jaroslav Johanides
 • Kabinet výtvarných pomůcek 1.patro – Mgr. Jana Popelášová, Helena Fischerová

 

Složky pracující podle vlastních plánů:

 

Školní družina – Lenka Vítková

Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Anna Židův

Metodik ICT – Bc. Bohuslava Heinrichová

Všechny složky pracují podle vlastních plánů, které jsou schváleny ředitelkou školy a jsou součástí plánu práce na školní rok 2022/2023.

 

 

Administrátor webových stránek – Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz