„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Zaměstnanci

ředitelka školy:  Mgr. Milena Boková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Stanislava Stašková

 

 • Hlavní účetní – Mgr. Stanislava Stašková
 • Mzdová účetní – Ilona Kuňáková
 • Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková
 • Vychovatelka ŠD – Klára Lukáčová
 • Metodik prevence sociálně patolog. jevů – Mgr. Anna Židův
 • Asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská, Petra Šneberková, Lenka Vítková, Jarmila Takáčová, Klára Lukáčová
 • Garant ŠVP – Mgr. Milena Boková, Mgr. Petr Kovařík, Irena Kroutilová, Bc. Bohuslava Heinrichová

 

Základní škola

 • Přípravná třída ZŠ: – tř.uč. Irena Kroutilová
  • asistent pedagoga – Lenka Vítková
 • IV. tř. (1. – 4. ročník) – tř. uč. Bc. Bohuslava Heinrichová
  • asistent pedagoga – Klára Lukáčová
 • VI. tř. (5. – 6. ročník) – tř. uč. Bc. Lucie Gontkovičová
 • IX.tř. (7., 8. a 9. ročník) – tř.uč. Jan Horáček
 • bez třídnictví – Jaroslav Johanides

 

 

Základní škola speciální

 • Základní škola speciální I. : – tř. uč. Helena Fischerová
  • asistent pedagoga – Petra Šneberková
 • Základní škola speciální II. : – tř. uč. Jana Konšalová
  • asistent pedagoga – Jarmila Takáčová
 • Základní škola speciální III. : – tř. uč. Mgr. Jana Popelášová
 • Základní škola speciální – § 42 zákona č 561/2004 Sb., (školský zákon) – Lucie Geipelová
 • Základní škola speciální – rehabilitační stupeň – tř. uč. Mgr. Anna Židův
  • asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská

 

Praktická škola

dvouletý učební obor (žáci získají střední vzdělání)

 • 1. a 2. ročník – tř. uč. Mgr. Petr Kovařík

 

 

Správci odborných učeben:

 • Relaxační místnost – Mgr. Anna Židův
 • Dílna I. – Mgr. Petr Kovařík
 • Dílna II. – Jaroslav Johanides
 • Cvičná kuchyň – Mgr. Milena Boková
 • Keramická dílna – Mgr. Lucie Geipelová
 • Internetová a počítačová učebna – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 1. patro – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 2. patro – Bc. Lucie Gontkovičová
 • Dopravní – jízdní kola – Jaroslav Johanides
 • Odborná pracovna dívek – šijovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Hudebna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Správce školního pozemku – Jaroslav Johanides
 • Správce multifunkčního hřiště – Jaroslav Johanides

 

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.