„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Zaměstnanci

ředitelka školy:  Mgr. Milena Boková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Stanislava Stašková

 

 • Hlavní účetní – Mgr. Stanislava Stašková
 • Mzdová účetní – Ilona Kuňáková
 • Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková
 • Vychovatelka ŠD – Klára Lukáčová
 • Metodik prevence sociálně patolog. jevů – Mgr. Anna Židův
 • Asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská, Petra Šneberková, Lenka Vítková, Jarmila Takáčová
 • Garant ŠVP – Mgr. Milena Boková, Mgr. Petr Kovařík, Irena Kroutilová, Bc. Bohuslava Heinrichová

 

Základní škola

 • Přípravná třída ZŠ: – tř.uč. Irena Kroutilová
  • asistent pedagoga – Lenka Vítková
 • III. tř. (1. – 3. ročník) – tř. uč. Bc. Bohuslava Heinrichová
 • V. tř. (4. – 5. ročník) – tř. uč. Bc. Lucie Gontkovičová
 • VIII.tř. (6., 7. a 8. ročník) – tř.uč. Mgr. Jaroslava Křepelková
 • IX.tř. (8. – 9. ročník) – tř. uč. Jan Horáček
 • bez třídnictví – Jaroslav Johanides

 

 

Základní škola speciální

 • Základní škola speciální I. : – tř. uč. Helena Fischerová
  • asistent pedagoga – Petra Šneberková
 • Základní škola speciální II. : – tř. uč. Jana Konšalová
  • asistent pedagoga – Jarmila Takáčová
 • Základní škola speciální – § 42 zákona č 561/2004 Sb., (školský zákon) – Lucie Geipelová
 • Základní škola speciální – rehabilitační stupeň – tř. uč. Mgr. Anna Židův
  • asistent pedagoga – Pavlína Kopačevská

 

Praktická škola

dvouletý učební obor (žáci získají střední vzdělání)

 • 1. a 2. ročník – tř. uč. Mgr. Petr Kovařík

 

 

Správci odborných učeben:

 • Relaxační místnost – Mgr. Anna Židův
 • Dílna I. – Mgr. Petr Kovařík
 • Dílna II. – Jaroslav Johanides
 • Cvičná kuchyň – Mgr. Milena Boková
 • Keramická dílna – Mgr. Jaroslava Křepelková
 • Internetová a počítačová učebna – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 1. patro – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 2. patro – Bc. Lucie Gontkovičová
 • Dopravní – jízdní kola – Jaroslav Johanides
 • Odborná pracovna dívek – šijovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Hudebna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Správce školního pozemku – Jaroslav Johanides
 • Správce multifunkčního hřiště – Jaroslav Johanides

 

Organizace školního roku

2017/2018
I. pololetí: 4. září 2017 – 31. ledna 2018

podzimní prázdniny: 26. října 2017 a 27. října 2017

vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2018

___________________

II. pololetí: 3. února 2018 – 29. června 2018

jarní prázdniny: 12. února 2018 – 18. února 2018

velikonoční prázdniny: 29. března 2018 – 30. března 2018

hlavní prázdniny: 2. července 2018 – 31. srpna 2018
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.