Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zvířata v zimě – projekt

Dne 15. 2. 2022 se žáci 1.stupně ZŠ, děti z přípravné třídy a žáci Základní školy speciální zúčastnili zajímavé přírodovědné akce, kterou připravila třídní učitelka Burianová, DiS. a AP Kuncová.. Žáci se hravou formou na 8 různých stanovištích dozvěděli, jak tráví zimu některá zvířata žijící na našem území. Na každém stanovišti si plnili úkoly a hledali ukryté kartičky. Ve třídě si poté žáci nalepili kartičky do pracovního listu. Akce se velmi líbila, všichni byli spokojeni, což vyčarovalo úsměv na rtech i pedagogům.

 

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz