Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zvířata v zimě – projekt

Dne 15. 2. 2022 se žáci 1.stupně ZŠ, děti z přípravné třídy a žáci Základní školy speciální zúčastnili zajímavé přírodovědné akce, kterou připravila třídní učitelka Burianová, DiS. a AP Kuncová.. Žáci se hravou formou na 8 různých stanovištích dozvěděli, jak tráví zimu některá zvířata žijící na našem území. Na každém stanovišti si plnili úkoly a hledali ukryté kartičky. Ve třídě si poté žáci nalepili kartičky do pracovního listu. Akce se velmi líbila, všichni byli spokojeni, což vyčarovalo úsměv na rtech i pedagogům.

 

Organizace školního roku

2022/2023
I. pololetí: 1. září 2022 – 30. ledna 2023

podzimní prázdniny: 26. října 2022 a 27. října 2022

vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023

___________________

II. pololetí: 1. února 2023– 30. června 2023

jarní prázdniny: 6. února 2023 – 12. února 2023

velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 31. srpna 2023
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

UmímExcel.cz